Met de Agenda Natuurinclusief zetten we in Nederland de koers uit naar die natuurinclusieve samenleving. Dat doen we als overheden, bedrijven, instellingen en burgers samen.

Agenda 1.0

De Agenda Natuurinclusief richt zich op het versterken van de natuur overal in Nederland, niet alleen in de natuurgebieden: het realiseren van een goede basiskwaliteit van onze natuur.

Dat kan hand in hand met het aanpakken van andere maatschappelijke opgaven. Nature based solutions: de multifunctionaliteit van natuur benutten voor de grote opgaven waar Nederland voor staat.

Actueel

Eerste Natuurinclusief Top 21 juni in Kamerik

Op 21 juni was de eerste Natuurinclusief Top! Een breed netwerk aan publieke professionals, koplopers, denkers, doeners, bouwers, ondernemers en initiatiefnemers kwam elkaar bij De Boerinn in Kamerik om met elkaar in gesprek te gaan over natuurinclusiviteit. >> Lees een eerste impressie

Natuurinclusieve samenleving

We stellen de natuur behoorlijk op de proef: het klimaat verandert snel en de biodiversiteit holt achteruit. We kunnen het roer omgooien en maatschappij-breed natuurinclusief gaan denken en doen.

 >> Lees meer