Met de Agenda Natuurinclusief zetten we in Nederland de koers uit naar die natuurinclusieve samenleving. Dat doen we als overheden, bedrijven, instellingen en burgers samen.

Agenda 2.0

Op 3 november 2023 overhandigde Ambassadeur Natuurinclusief André van der Zande de Agenda Natuurinclusief 2.0 aan een aantal leden van de ministerraad. Hiermee wordt er vaart gezet achter het doel richting een natuurinclusieve samenleving in 2050. In de Agenda Natuurinclusief 2.0 worden de stappen voor de komende jaren beschreven. De Agenda is ontwikkeld vanuit een samenwerking tussen publiek en private partijen.

Icoonprojecten Agenda Natuurinclusief

Neem een kijkje en laat je inspireren door mooie voorbeelden van projecten die bijdragen aan een natuurinclusieve samenleving.

>> Bekijk document (pdf)

Natuurinclusieve samenleving

We stellen de natuur behoorlijk op de proef: het klimaat verandert snel en de biodiversiteit holt achteruit. We kunnen het roer omgooien en maatschappij-breed natuurinclusief gaan denken en doen.

 >> Lees meer