Met de Agenda Natuurinclusief zetten we in Nederland de koers uit naar die natuurinclusieve samenleving. Dat doen we als overheden, bedrijven, instellingen en burgers samen.

Agenda 1.0

De Agenda Natuurinclusief richt zich op het versterken van de natuur overal in Nederland, niet alleen in de natuurgebieden: het realiseren van een goede basiskwaliteit van onze natuur.

Dat kan hand in hand met het aanpakken van andere maatschappelijke opgaven. Nature based solutions: de multifunctionaliteit van natuur benutten voor de grote opgaven waar Nederland voor staat.

>> Lees meer

Natuurinclusieve samenleving

We stellen de natuur behoorlijk op de proef: het klimaat verandert snel en de biodiversiteit holt achteruit. We kunnen het roer omgooien en maatschappij-breed natuurinclusief gaan denken en doen.

 >> Lees meer

Handvest

Op 23 april 2021 hebben de colleges van Gedeputeerde Staten van alle provincies, samen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschappenNL een oproep gedaan aan de nieuwe regering om een Agenda Natuurinclusief op te stellen: het Handvest Nederland Natuurinclusief. Zodat ook het nieuwe regeerakkoord bij gaat dragen aan een natuurinclusieve samenleving.

 >> Lees hier het handvest

Transitie

Hoe realiseren we samen de overgang naar een natuurinclusieve samenleving?  Daarvoor is het vooral nodig dat we gaan zien dat ons welzijn en welvaart direct afhangt van hoe het gaat met de aarde en de natuur.

 >> Lees meer