De Agenda Natuurinclusief

 • Richt zich op het versterken van de Basiskwaliteit Natuur: op de natuur overal in Nederland, niet alleen in de natuurgebieden. De missie: biodiversiteit moet als vanzelf worden verweven in alle maatschappelijke sectoren, in ons denken en doen als samenleving.
 • Moet het verschil gaan maken, en zorgen dat we:
  1) natuur als oplossing zien voor de grote opgaven waar we voor staan,
  2) natuur op haar werkelijke (economische) waarde schatten, en
  3) natuur standaard onderdeel laten zijn van keuzes die we maken.
 • Maakt het vergezicht van de natuurinclusieve samenleving concreet: wat is er nodig om daar te komen?

Handvest

Op 16 april 2021 hebben de colleges van Gedeputeerde Staten van alle provincies, samen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschappenNL een oproep gedaan aan de nieuwe regering om een Agenda Natuurinclusief op te stellen. In het Handvest Agenda Natuurinclusief  bepleiten de organisaties een natuurinclusieve aanpak om daarmee maatschappelijke opgaven aan te pakken zoals:

 • Nederland veilig houden bij hoog én laag water.
 • Het verminderen van de uitstoot en het vastleggen van broeikasgassen.
 • Zorgdragen voor een duurzame voedselvoorziening.
 • Het aanpassen van de ruimtelijke inrichting van onze steden en dorpen aan het veranderende klimaat.
 • Het verbeteren van de lucht- en waterkwaliteit.
 • Het verhogen van de kwaliteit van natuur en landschap in én buiten de natuurgebieden.

De gezamenlijke partijen roepen het kabinet op de natuurinclusieve aanpak te onderschrijven. En leiding te geven aan de natuurinclusieve transitie van Nederland. Hierbij horen de financiële middelen om de aanpak mogelijk te maken. Er mag geen tijd meer verloren gaan, daarom moet dit jaar nog een agenda gemaakt worden.

De oproep wordt ondersteund door Bouwend Nederland, Unie van Waterschappen, Deltaplan Biodiversiteitsherstel, BoerenNatuur, Werkgroep Biodiversiteit Platform Duurzame Financiering, College van Rijksadviseurs, MVO Nederland

Lees de complete tekst van het Handvest, en alle quotes van de vertegenwoordigers die de oproep steunen. Plus een aantal voorbeelden van de natuurinclusieve samenleving.

Het handvest is door de minister van LNV doorgestuurd naar de Tweede Kamer. Citaat uit de begeleidende brief: “Het is aan het komende kabinet om zich te verhouden tot de oproep die in het handvest wordt gedaan. Die oproep biedt een aantal prikkelende ideeën, waar de formatietafel zijn voordeel mee kan doen. Tegelijk bevestigen de scherpte van het handvest ‘Nederland Natuurinclusief’ en de ondersteuning die het krijgt voor mij de noodzaak om ook in de komende periode met kracht voort te gaan met het proces dat met het programma Natuur is ingezet.” U vindt hier de brief van de minister. 

 

Webinars

Inmiddels zijn er twee webinars geweest over de Agenda Natuurinclusief. Op 26 november dachten ruim 100 deelnemers uit het maatschappelijk middenveld mee over de vraag: wat moet er in deze agenda komen te staan?  Lees hier het verslag. 

Het tweede webinar op 4 maart zette vervolgstappen richting de Agenda Natuurinclusief. Dat deden we met 1e proef van het Handvest Agenda Natuurinclusief, met goede voorbeelden, met domeindiscussies en dat vooral samen met de deelnemers! Lees het verslag

 

Tekening: Susan Klinkert

Lees de complete tekst van het Handvest Agenda Natuurinclusief.

SBB Logo-200hoog