4 juli: Inspiratiesessie Natuurinclusiviteit in het vrijetijdsdomein

Natuur is de basis voor een bloeiende vrijetijdseconomie. Op dinsdagmiddag 4 juli 2023 is er een inspiratiesessie ‘Natuurinclusiviteit in het vrijetijdsdomein’. Beleidsmakers, ondernemers, recreatie- en natuurorganisaties van binnen en buiten de sector gaan samen in gesprek over drie thema’s:

  1. Ruimte voor recreatie in een duurzaam beleefbaar landschap. Er is in Nederland grote behoefte aan meer recreatieruimte in een toegankelijk, aantrekkelijk en beleefbaar landschap. Centrale vraag: hoe komen we via de ruimtelijke planvorming tegemoet aan deze behoefte?
  2. Natuurinclusieve recreatieterreinen. Terreinen voor dag- en verblijfsrecreatie beslaan ca. 5% van ons landoppervlak. Centrale vraag: hoe zorgen we voor een structurele bijdrage aan de biodiversiteit op die terreinen?
  3. Natuurinclusief vrijetijdsgedrag. De recreant en toerist zijn cruciaal in de transitie naar een natuurinclusieve vrijetijdssector. Centrale vraag: op welke wijze kunnen recreanten bijdragen aan natuurinclusiviteit?

Programma

In een inspirerend plenair programma en interactieve themasessies delen we kennis, ervaringen en goede voorbeelden. We verkennen wat nodig is om de komende jaren op te schalen, te verbreden, te stimuleren en te delen. De oogst van de middag is input voor de Agenda 2.0 en de Investeringsagenda voor de komende jaren.

Save the date

De dag vindt plaats bij Congrescentrum Antropia op 2 minuten lopen vanaf NS Station Driebergen-Zeist. Binnenkort volgt de uitnodiging met het programma en de mogelijkheid om te registreren. (Deelname is gratis)
Reserveer nu alvast 4 juli vanaf 12.00 uur in je agenda!

Dit is een initiatief van het domein Vrijetijdseconomie, o.l.v. Geert Dijks directeur HISWA-RECRON