Actueel

11, 12 en 13 april 2022

Future Search

2,5 dag met elkaar in gesprek over een natuurinclusieve samenleving

De Future Search is op uitnodiging.

17 juni 2022: videopresentatie op de Natuurtop

Op de Natuurtop van 17 juni werd onderstaande video vertoond.
Johan van de Gronden, voorzitter van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving, over de Agenda Natuurinclusief. 

Animatie

Deze animatie is gemaakt n.a.v. de Agenda Natuurinclusief 1.0 en geeft uitleg over de plannen van de Agenda Natuurinclusief voor Nederland. Welke concrete acties kunnen de groeiende beweging naar een natuurinclusief Nederland verbreden, versterken én versnellen?

“Dynamisch planningsproces waarbij men op zoek gaat naar een gedeelde basis voor de toekomst”

Stel je eens voor: zo’n 64 mensen met gemiddeld 15 jaar werkervaring in één kamer. Door de kennis en de passie van al deze mensen tegelijk te mobiliseren, wordt zo’n 1.000 jaar ervaring samengebracht om het doel te bereiken.

Dát staat te gebeuren in de werkconferentie in april voor de Agenda Natuurinclusief.

Geen van de betrokkenen alleen heeft het antwoord en daarom komen diverse stakeholders (van bestuurders tot uitvoerders) bijeen uit verschillende sectoren. Zij gaan aan de slag om de Agenda Natuurinclusief te vormen en een systemische verandering in te zetten door:

  • Een gedeelde toekomstvisie te ontwikkelen.
  • Breed draagvlak en betrokkenheid binnen hun domein te creëren.
  • Verantwoorde implementatieplannen te maken.
  • Duurzame verandering te realiseren.

Deelname aan de Future Search is op uitnodiging.

Afgelopen evenementen

DINER PENSANT

23 november 2021 17.00 - 19.30 uur

7 oktober 2021

MEEDENKSESSIE AGENDA NATUURINCLUSIEF THEMA’S, TRENDS EN TAFELGENOTEN

op uitnodiging

Op donderdag 7 oktober organiseert het Consortium Agenda Natuurinclusief een ‘Meedenksessie’. Doel is om met diverse maatschappelijke domeinen in kaart te brengen wat de grote trends en thema’s zijn in een domein, als het gaat over het natuurinclusief maken van Nederland. Onder domeinen worden de landbouw, water, energie, vrijetijdseconomie, de stad, de financiële sector, infrastructuur, en bouw verstaan.

23 november 2021 17.00 - 19.30 uur

Diner pensant

Locatie: Smaakpark te Ede

Vanwege de extra coronamaatregelen zijn de diners op 15 en 23 november vervangen door een online bijeenkomst op 23 november van 17.00-19.30 uur.

op uitnodiging

Onder leiding van Johan van den Gronden, onafhankelijk voorzitter van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) gaan bestuurders, DG’s en leden van een bestuursraden uit verschillende domeinen uit de samenleving (denk aan energie, gebouwde omgeving, landbouw, infrastructuur) met elkaar is gesprek. De tafelgenoten geven hun visie op een Natuurinclusieve toekomst, de knelpunten die daarbij worden gezien en het leiderschap dat nodig is om daarin verder te komen.

De opbrengst wordt verwerkt in een contourenschets die eind dit jaar aan de Tweede Kamer wordt gezonden.