Verslagen

Om tot de Agenda Natuurinclusief te komen gaan diverse partijen met elkaar om tafel om tot een gezamenlijk perspectief te komen voor de Agenda. Daarnaast vinden er per sector gesprekken plaats over een Natuurinclusief Nederland. De verschillende domeinen: Bouwen, Energie, Financiën, Infrastructuur, Landbouw, Ruimtelijke inrichting, Vrijetijdseconomie en Water brengen in kaart wat zij daarin al doen, wat hun intenties zijn voor de toekomst en wat of wie ze daarvoor nodig hebben.

De domeingroepsgesprekken vinden plaats tot en met de Natuurtop op 17 juni 2022, waar de Agenda Natuurinclusief 1.0 wordt gepresenteerd.

De uitkomsten van de gesprekken vindt u op deze pagina.