Agenda 1.0

De Agenda Natuurinclusief moet bijdragen aan een natuurinclusieve toekomst.

  • Richt zich op het versterken van de Basiskwaliteit Natuur: op de natuur overal in Nederland, niet alleen in de natuurgebieden. De missie: biodiversiteit moet als vanzelf worden verweven in alle maatschappelijke sectoren, in ons denken en doen als samenleving.
  • Moet het verschil gaan maken, en zorgen dat:
    1) natuur als oplossing zien voor de grote opgaven waar we voor staan,
    2) natuur op haar werkelijke (economische) waarde schatten, en
    3) natuur standaard onderdeel laten zijn van keuzes die we maken.
  • Maakt het vergezicht van de natuurinclusieve samenleving concreet: wat is er nodig om daar te komen?

Op weg naar een Agenda Natuurinclusief 1.0

Agenda Natuurinclusief komt voort uit het ambitiedocument ‘Nederland Natuurpositief’ (2019) en het Programma Natuur dat daarop volgde. Dit programma zet het spoor uit voor herstel en versterking van de natuur in en rond beschermde natuurgebieden én op het realiseren van een natuurinclusieve samenleving in 2050 (Agenda Natuurinclusief).