Agenda 2.0: klaar voor vaststelling

Agenda Natuurinclusief 2.0 is bijna gereed. Op 2 november wordt de Agenda aangeboden aan het Natuurinclusief Nationaal Overleg (NINO). Na vaststelling van de Agenda kan de natuurinclusieve beweging de volgende fase in.

Ambities 2024-2026

Agenda 2.0 beschrijft de ambities en acties waarmee we de komende 3 jaar (2024-2026), verder werken aan een natuurinclusieve samenleving. Dat doen we met concrete acties en inspirerende voorbeelden, positieve prikkels en bestuurlijke afspraken om de
natuur als (deel)oplossing voor maatschappelijke thema’s te zien. Met extra aandacht voor publiek private samenwerkingen, en het versterken en verbinden tussen de domeinen onderling (domeinen: Bouw, Bedrijventerreinen, Energie, Financiële sector, Gezondheid, Infrastructuur, Landbouw, Onderwijs, Vrijetijdseconomie en Water )
o.a. door te:

  • leren aan de hand van- en stimuleren groeiprojecten: kansrijke initiatieven die gerealiseerd willen worden of lopende projecten die opgeschaald kunnen worden, waar meerdere domeinen samenwerken aan natuurinclusief;
  • werken aan gezamenlijke acties 2024-2026, waarmee natuurinclusieve oplossingen in meerdere domeinen gecombineerd worden;
  • werken aan een Inspiratiegebied Noordelijke Maasvallei: waarin integraal wordt samengewerkt in een gebiedsaanpak om te leren wat we voor en vanuit een natuurinclusief perspectief kunnen toevoegen aan een gebied;
  • werken aan instrumenten en producten om de transitie naar natuurinclusiviteit te versnellen waaronder de Investeringsagenda en het meten en monitoren van de transitie.
 

Vaststelling

Agenda 2.0 is opgesteld door de tien domeinen en wordt vastgesteld door de twintig leden van het Natuurinclusief Nationaal Overleg, onder voorzitterschap van Ambassadeur Natuurinclusief André van der Zande.

Vanaf 3 november is de Agenda 2.0 in te bekijken op de website.

Agenda 2.0 is het vervolg op Agenda Natuurinclusief 1.0. waar de Provincies, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschappenNL samen met het ministerie van LNV het initiatief voor namen.