Agenda Natuurinclusief ontvlochten uit Programma Natuur

De Agenda Natuurinclusief 1.0 vormde onderdeel van het Programma Natuur, maar staat sinds eind oktober 2022 op eigen benen. De ontvlechting uit het Programma Natuur laat zien dat de Agenda ‘volwassen’ is geworden.

Het Programma Natuur richt zich vooral op herstel van de 30% stikstofgevoelige, beschermde natuur in Nederland (land en water). De Agenda Natuurinclusief richt zich op de andere 70% van ons land. De Agenda gaat het natuurinclusief denken en werken aanjagen, verbreden en versterken om de natuur ook buiten de beschermde gebieden onderdeel te laten zijn van de samenleving en de leefomgeving. Het Programma Natuur en de Agenda Natuurinclusief blijven schouder aan schouder werken voor een gezonde biodiversiteit, bijvoorbeeld in de zogenaamde overgangsgebieden; dit zijn zones die grenzen aan beschermde natuurgebieden.

Nieuw interbestuurlijk platform

Het Programma Natuur staat onder leiding van een stuurgroep. Nu de Agenda Natuurinclusief los van Programma Natuur verdergaat, is een interbestuurlijk platform voor Agenda Natuurinclusief opgericht. Dat denkt en doet mee hoe de transitie vanuit overheidszijde versneld kan worden. Dit ‘ambtelijke’ platform vult het Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO) aan dat uit private en publieke partijen bestaat. Ook initiatieven uit andere beleidsterreinen dan natuur doen mee, denk aan het Nationaal Milieuprogramma.