Ambassadeur Natuurinclusief op pad

André van der Zande is per 15 oktober 2022 de nationale ambassadeur Natuurinclusief. Hij is op pad om de Agenda breed bekend te maken en te koppelen aan relevante actuele ontwikkelingen, zoals de afspraken van COP15 in Montreal. De inzet is om ook een rondgang langs alle provincies te maken.

De Ambassadeur is onafhankelijk voorzitter van het Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO). Hij verbindt overheid, bedrijven en de samenleving. Het NiNO, met de grote diversiteit aan partijen, is daarvoor een goed platform.

Recent bezocht hij ook de Bestuurlijke Adviescommissie ruimtelijke ordening wonen, water (BACC ROWW) van het Interprovinciaal Overleg. In het overleg met de adviescommissie ging het gesprek over kansen om natuurinclusief te koppelen aan nationale opgaves op het gebied van water en klimaat. De adviescommissie ondersteunt deze denkrichting.

De voorzitter van de BACC ROWW, gedeputeerde van provincie Utrecht Huib van Essen, neemt op uitnodiging van André samen met gedeputeerde Harold Hofstra zitting in het NiNO.

Provinciale tour

Klimaatadaptie is vaak onderdeel van provinciale (ruimtelijke) plannen, dat geldt nog niet in dezelfde mate voor biodiversiteit of natuurinclusief werken. André van der Zande wil provinciale bestuurders inspireren en uitnodigen om de beweging naar meer natuurinclusief te maken.

Er is behoefte om meer te weten over de agenda én hoe natuurinclusief er in de praktijk uitziet. Daarom gaat de ambassadeur op tournee langs alle provincies te maken, om gedeputeerden nader te informeren over de Agenda en lokale initiatieven en succesverhalen en belemmeringen op te halen.