Ranglijst toont: natuurinclusief aanbesteden komt op gang

De provincie Noord-Brabant voert de top 25 van duurzame publieke opdrachtgevers aan. Tweede meest duurzame aanbesteder is Hoogheemraadschap Rijnland, de gemeente Groningen is derde. De top 25 is een initiatief van het Aanbestedingsinstituut. Hun nieuwe lijst werd op 1 november bekend gemaakt. Het Aanbestedingsinstituut beoordeelt aanbestedende diensten in hoeverre zij innovaties aanjagen door marktpartijen uit […]

Financiële wereld scant belangen op natuur-effect

Ruim 100 financiële instellingen uit 20 verschillende landen ondertekenden de Finance for Biodiversity Pledge. Zij gaan hun belangen ‘scannen’ op de effecten op de natuur en op soorten. Ook een tiental Nederlandse financiële instellingen tekenden. Finance for Biodiversity Pledge De ‘Finance for Biodiversity Pledge’ is op 25 september gelanceerd door UNDP, de milieuorganisatie van de […]

Op naar 1000 vergroende bedrijventerreinen!

Goed nieuws voor natuur op en rond bedrijfsterreinen: de ministerraad kende 26 miljoen euro toe aan een programma om een derde van alle 3.500 bedrijventerreinen in Nederland om te toveren tot groene, klimaatbestendige, energie-efficiënte werklandschappen. Een grote groep partijen gaat in 2023 aan de slag. De ministerraad kende onlangs 26 miljoen euro toe aan een […]

Handvatten voor communicatie rond natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen begint met een gedeeld idee om groener te bouwen. Het helpt als helder is welke ambities de partners in een bouwproject hebben. Wageningen University & Research ontwikkelde daarom een online tool die partijen helpt vroeg het gesprek aan te gaan met collega’s en anderen om de ambitie scherp te krijgen. Natuurinclusief bouwen begint […]

Natuurinclusieve sportterreinen: zo doe je dat!

1% van het oppervlak in Nederland is sportterrein. Op veel van die sportterreinen liggen mooie kansen om de natuurwaarden te vergroten. Maar hoe knoop je sport en natuur goed aan elkaar? Een inspiratiedocument van provincie Gelderland en NOC*NSF geeft handvatten! 1% van het oppervlak in Nederland is sportterrein. Op veel van die sportterreinen liggen mooie […]

Domein Gezondheid van start

De Agenda Natuurinclusief  gaat ook van start met een domein Gezondheid. In het domein Gezondheid worden in 2023 acties bepaald met stakeholders uit de zorg, het sociale en het ruimtelijke domein. Verbindingen tussen wonen, mobiliteit, de vrijetijdseconomie en de zorgsector en sociaal domein, natuur en de financiering daarvan bieden kansen om de positieve relatie tussen […]

André van der Zande spreekt op Onderwijsdag Natuurinclusieve Landbouw

Onlangs sprak de onafhankelijke ambassadeur Agenda Natuurinclusief André van der Zande op de derde landelijke Onderwijsdag Natuurinclusieve Landbouw in Kamerik op 22 november. Deze dag stond in het teken van het inspireren en leren over natuurinclusieve landbouw. Op de onderwijsdag kwamen vragen aan de orde als: ‘Hoe leren we de boeren van de toekomst over […]

Programmabureau Agenda Natuurinclusief in de startblokken

Graag stellen we het nieuwe programmabureau Agenda Natuurinclusief aan u voor! Dit programmabureau regisseert en faciliteert de uitvoering en ontwikkeling van Agenda Natuurinclusief, om de transitie naar een natuurinclusieve samenleving te versnellen en verbreden. Vanuit de werklijn ‘beweging natuurinclusief versterken’ zorgt Boudewijn Tooren voor verbreding en verdieping zodat meer mensen en partijen bewust, betrokken en […]

André van der Zande benoemd als Ambassadeur Natuurinclusief

André van der Zande gaat een leidende rol spelen in de transitie naar de natuurinclusieve samenleving, zoals opgesteld in de Agenda Natuurinclusief. Hij treedt per 15 oktober aan als Ambassadeur Natuurinclusief. André van der Zande wordt voorzitter van het nog op te richten Nationaal Overleg Natuurinclusief. In dit overleg treffen leiders uit verschillende maatschappelijke sectoren […]

Heijmans en Dura Vermeer maken Natuurladder

De bedrijven Heijmans en Dura Vermeer ontwikkelen samen een Natuurladder: een instrument dat het hele bouwsector makkelijker moet maken om in projecten te zorgen voor meer biodiversiteit. Een ambitie als ‘het project moet de biodiversiteit versterken’ is voor veel bouwbedrijven vaak te abstract om mee aan de slag te gaan. Met het initiatief voor een […]