Bezoek landelijke ambassadeur geeft boost aan natuurinclusief in Overijssel

‘Zeer waardevol’ – zo noemden de provincie Overijssel en de landelijke ambassadeur Natuurinclusief André van der Zande hun ontmoeting in Zwolle op 19 april. Van der Zande trapte in Overijssel zijn ronde langs provincies af. De komende maanden gaat André van der Zande het land in om inspirerende voorbeelden te bezoeken en provincies en gemeentes te spreken over de uitdagingen op weg naar natuurinclusieve samenleving in 2050. Hij wil hen ook vanuit de brede, landelijke beweging inspireren. Die inspiratie is in de provincies van harte welkom om te zorgen dat de ambities voor natuurinclusief een plek krijgen in de nieuwe collegeakkoorden.

Nieuwe bestuursopdracht voor natuurinclusief

André van der Zande ging in de provincie Overijssel aan tafel met mensen uit alle bestuurslagen die samen werken aan natuurinclusieve provincie: managers van provinciale programma’s, en vertegenwoordigers van gemeenten en waterschappen. Onder leiding van Judith Westerink bespraken ze de kansen en belemmeringen om in actuele opgaven natuurinclusief te werken, en hoe het thema in de bestuursopdracht voor het nieuwe college zou kunnen staan.

Een concreet werkplan

“Het voorwerk Agenda Natuurinclusief in Overijssel deden we het afgelopen jaar al,” vertelt Jessica Winter, coördinator Agenda Natuurinclusief bij de provincie. “Via  gesprekken met partijen binnen en buiten het provinciegebouw kregen we zicht op alle mogelijkheden en uitdagingen. Dat vertalen we naar een werkplan met concrete actie als het nieuwe coalitieakkoord daar straks om vraag.”

Cruciaal: gemeenten beter betrekken

Een concrete actie uit het werkplan is om via Woondeals te zorgen dat 42.300 nieuwe woningen in Overijssel natuurinclusief worden gebouwd. Jessica Winter: “We hebben hiervoor een eigen methodiek ontwikkeld, en zien graag dat die goed geborgd wordt. In de uitvoering van de provinciale Agenda Natuurinclusief spelen gemeenten een grote rol, in de praktijk zijn zij nog amper aangesloten. Dat vraagt echt aandacht, ook landelijk, bijvoorbeeld om te zorgen dat zij genoeg ecologische kennis in huis hebben bijvoorbeeld, dat is nu vaak niet zo.”

Gemeenten op weg naar Natuurinclusief

Gemeenten zijn onmisbaar op weg naar de natuurinclusieve samenleving, vindt de provincie Overijssel.  Daarom ondersteunt ze hen met een Doe- en leernetwerk voor medewerkers van Overijsselse gemeenten (en waterschappen) die zich bezig houden met groen. In netwerkbijeenkomsten delen die kennis en ervaringen rond zoals thema’s zoals ecologisch berm- en oeverbeheer en natuurinclusief bouwen.

De provincie stelde ook subsidieregelingen in speciaal voor gemeenten (bijvoorbeeld de subsidieregeling ecologisch bermbeheer)  en organiseert regelmatig wedstrijden. Bijvoorbeeld voor de gemeente met de meest biodiverse berm van Overijssel, en voor een voucher van 20.000 euro om uit te reiken aan een bestaand bedrijventerrein voor groene maatregelen.

Diner pensant: ‘hoe bouwen we natuurinclusief’?

André van der Zande schoof ook aan bij een diner pensant dat de provincie organiseerde met bestuurders, raadsleden en beleidsmedewerkers van gemeenten, rond de vraag: hoe maken we natuurinclusieve bouw- en beheerplannen? Aanwezigen gaven aan dat het opnemen van eisen voor natuurinclusief  in het Bouwbesluit enorm zou helpen. En ook in de Omgevingswet, want natuurinclusiviteit betekent vooral wat voor de buitenruimte én voor de basisvraag: waar gaan we bouwen? Ook krijgen gemeenten graag landelijke steun voor hun ambities op natuurinclusief bouwen en is meer ‘bewijslast’ welkom: concrete casussen die laten zien dat het kan, óók binnen dezelfde kosten.

Het gesprek vervolgen

Het bezoek van de landelijke ambassadeur gaf een echte boost om natuurinclusief goed op de kaart te zetten, meent Jessica Winter. Dat was welkom, want de gesprekken lieten zien dat er nog veel missiewerk te doen is. “Niemand is tegen natuur, maar hoe je mét natuur werkt is voor velen nog onbekend terrein.” Jessica Winter: “Het programma met Van der Zande liet zien hoe belangrijk het is om met elkaar om tafel te gaan en te kijken: hoe past natuurinclusief werken in de agenda van de ander? Als we zo de cirkel van betrokkenen kunnen uitbreiden, kan het hard gaan met het effect.”

Natuurinclusief bedrijventerrein
de Hessenhof

Landelijke ambassadeur Natuurinclusief Andre van der Zande bracht een bezoek aan een project dat laat zien hoe groot de waarde van meer natuurlijk groen kan zijn: het  bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle. Hier gaf de ondernemingsvereniging enkele jaren terug een flinke natuurimpuls aan hun terreinen. Ze richtte nog onverkochte kavels, bermen en waterpartijen op een natuurlijke manier in met bloeiende bermen, een bijentuin, wandelpaden, koepels van wilgentenen als lunchplek en een wand voor oeverzwaluwen, waarin al snel werd genesteld.  De ingrepen geven het terrein een aantrekkelijke uitstraling en de groene omgeving nodigt mensen uit in hun lunchpauze even te wandelen.

Het animo om te vergroenen is groot in Zwolle: in februari jl.reikte gedeputeerde Eddy van Hijum nog een subsidie [500.000 euro voor vergroenen bedrijventerreinen – RTV Focus (rtvfocuszwolle.nl)] uit aan 4 bedrijventerreinen in Zwolle, w.o. Hessenpoort om een menukaart biodiversiteit in te zetten om nóg meer werklocaties te vergroenen