Vervolg: uitvoering Agenda Natuurinclusief 2.0

De Agenda ligt er, een belangrijke eerste stap. Maar nu moet het ook echt gaan gebeuren. Het eerste uitvoeringsjaar, 2022-2023, gaat nu van start. Vooral de betrokken domeinen zijn daarbij aan zet.   De verschillende domeinen krijgen ondersteuning van een programmabureau en een programmamanager die dat bureau aanstuurt. Het programmabureau houdt het overzicht en de regie, […]

Verslagen Future Search en domeingesprekken

De inhoud van de Agenda Natuurinclusief komt voort uit een intensief jaar samenwerken van een groot aantal partijen. Zij zochten elkaar op om hun ideeën, kennis en ervaringen met natuurinclusief denken en werken te delen. En om met partijen in én buiten hun eigen domein te bepalen wat cruciale stappen zijn om natuurinclusieve samenleving snel […]

“Ik heb het voor mijn eigen ogen zien gebeuren”

De systeemverandering die nodig is om de samenleving meer natuurinclusief te maken, breng je niet zomaar tot stand. Het vraagt om engagement vanuit alle domeinen van de samenleving. Johan van de Gronden, voorzitter van het overlegorgaan fysieke leefomgeving zag deze beweging het afgelopen jaar ontstaan. Hij schreef een blog : Natuur Réveil, over waar en […]

Natuurtop 2022

De Natuurtop 2022, op 17 juni op de Floriade, stond helemaal in het teken van de Agenda Natuurinclusief. Een aantal prominente Nederlandse en internationale sprekers vanuit overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven benadrukten de noodzaak van de Agenda Natuurinclusief. Minister Christianne van der Wal lichtte de Agenda Natuurinclusief toe met de woorden. “We hebben de natuur […]

De eerste Agenda Natuurinclusief

Hij ligt er: de eerste Agenda Natuurinclusief. De Agenda is 10 juni vastgesteld door de ministerraad en de Minister voor Natuur en Stikstof Christine van der Wal stuurde de agenda op 16 juni aan de Tweede Kamer. De Agenda 1.0 laat zien hoe de groeiende beweging in Nederland naar natuurinclusief kan worden verbreed, versterkt en […]

Schets van de contouren van de Agenda Natuurinclusief

De Agenda Natuurinclusief  wil de natuurinclusieve toekomst dichterbij brengen. Rijk, provincies en terreinbeherende organisaties sturen begin 2022 de Tweede Kamer en alle Provinciale Staten een Contourenschets voor de agenda toe. Die laat zien welke ideeën er nu zijn voor de invulling van de Agenda Natuurinclusief bij een grote groep partijen en personen uit verschillende domeinen – van […]

Diner Pensant – Weergave van de gesprekken

23 november 2021, Online Op 23 november kwamen we met een grote groep bestuurders, beslissers en andere mensen van hoog invloedsniveau bij elkaar tijdens het (digitale) diner pensant. Helaas geen fysiek diner, maar uiteindelijk wel een avond met vele smaken. De bijeenkomst vormt een stap in het proces om te komen tot een breed gedragen […]

Diner Pensant – leiderschap aan tafel

Op 23 november kwamen een grote groep bestuurders, beslissers en andere mensen van hoog invloedsniveau samen tijdens het digitale diner pensant om in gesprek te gaan over een Natuurinclusief Nederland. Helaas geen fysiek diner, maar uiteindelijk wel een avond met vele smaken. Onder leiding van Johan van den Gronden, onafhankelijk voorzitter van het Overlegorgaan Fysieke […]

Naar een bestemming in balans

De toerisme- en recreatiesector kan niet zonder de natuur, maar legt soms ook druk op die natuur. Hoe zorg je voor een ‘bestemming in balans’? Alles begint met inzicht in cijfers, gelooft Wendy Weijdema van MarketingOost.  Leeft natuurinclusief een beetje bij de recreatieondernemers in Overijssel? “Een aantal ondernemers is al heel goed met natuurinclusief bezig. […]

Varkens naast landingsbaan en hotel

Natuurinclusieve landbouw hoeft niet alleen een zaak te zijn van boeren en natuurorganisaties. Ook andere bedrijven kunnen een duit in het zakje doen. Zo ging Buitengewone Varkens, een natuurinclusief landbouwbedrijf, interessante samenwerkingen aan met luchthaven Schiphol en hotelketen Van der Valk. De gedreven jonge boer Josse Haarhuis, een van eigenaren van Buitengewone Varkens, vertelt graag […]