Consultatieronde samenleving

Het Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO) moet een platform zijn met een grote diversiteit aan partijen. In een consultatieronde is bekeken wat de taken, de rollen en samenstelling van het NiNO moeten zijn. Belangrijk is: een brede groep zijn, als het natuurinclusief geweten.

Het NiNO moet de stem van de samenleving worden. Naast de domeinleiders, bestuurders van vier overheidslagen, en speciale gasten waren ook jongeren uitgenodigd zoals jongeren Nationale Denktank, en jongeren met een ambassadeursrol vanuit Groen Pact en de Klimaatambassadeur van Nederland.

De geconsulteerde partijen hadden dezelfde doel, zo bleek als snel: hoe de Agenda Natuurinclusief de transitie naar natuurinclusief kan versnellen. Hoe komen we van groene koplopers naar de mainstream?

In de consultatieronde is opgehaald hoe het NiNO vorm te geven en wat suggesties en ideeën zijn voor de uitvoering van de agenda. Het Programmabureau gaat verder met alle adviezen. In maart volgt na de consulatie van afgelopen december een bijeenkomst om alle deelnemers van de consultatie een voorlopig voorstel NiNO voor te leggen.