Contact

Programmabureau Agenda Natuurinclusief

Het Programmabureau Natuurinclusief is aanjager en coördinator van De Agenda Natuurinclusief.

 

Meer over het programmabureau >

 

Initiatiefnemers

De Agenda Natuurinclusief is een initiatief van het ministerie van LNV, IPO (Interprovinciaal Overleg: Vereniging van de 12 provincies), Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschappen NL.

Dit consortium kreeg de bestuurlijke opdracht om agenda 1.0 op te stellen, in nauwe samenwerking met organisaties uit verschillende sectoren (‘de domeinen’),  visievormers en netwerkspelers. 

handvest-sbb-01