Contact

Consortium Agenda Natuurinclusief

De Agenda Natuurinclusief is een initiatief van het ministerie van LNV, IPO (Interprovinciaal Overleg: Vereniging van de 12 provincies),  Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschappen NL.

Dit consortium heeft de bestuurlijke opdracht te komen tot een agenda 1.0. Samen met organisaties uit verschillende sectoren (de zgn. domeingroepen), met visievormers en netwerkspelers.

handvest-sbb-01

Projectorganisatie

Kernteam

Ministerie van LNV

Interprovinciaal Overleg (IPO)

Provincie Fryslân

Provincie Flevoland,

Provincie Overijssel

Provincie Zuid-Holland

Staatsbosbeheer

Natuurmonumenten

LandschappenNL

Procesondersteuning

Overlegorgaan voor de Fysieke Leefomgeving

Communicatie

Communicatiebureau de Lynx