De eerste Agenda Natuurinclusief

Hij ligt er: de eerste Agenda Natuurinclusief. De Agenda is 10 juni vastgesteld door de ministerraad en de Minister voor Natuur en Stikstof Christine van der Wal stuurde de agenda op 16 juni aan de Tweede Kamer.

De Agenda 1.0 laat zien hoe de groeiende beweging in Nederland naar natuurinclusief kan worden verbreed, versterkt en versneld met concrete acties voor het uitvoeringsjaar 2023. Op de lange termijn is een natuurinclusieve samenleving in 2050 het doel. Het vraagt een transitie in denken en doen om het oude systeem te doorbreken.

Vele bijdragen

In acht domeinen, te weten: Bouw, Energie, de Financiële sector, Infrastructuur, Natuurinclusieve Landbouw, Onderwijs en Bewustwording, Vrijetijdseconomie en Water is verkend hoe groot de opgave is, wat het vertrekpunt is en hoe het domein toe kan groeien naar een natuurinclusieve situatie.

In de Agenda Natuurinclusief zijn acties benoemd die binnen het domein worden uitgevoerd. Voorbeelden zijn het maken van een landelijke visie op natuurinclusief bouwen, het ontwikkelen van nieuwe standaarden voor ecologisch bermbeheer, het stimuleren van natuurinclusieve zonneparken en zorgen dat publieke geldstromen een positief effect hebben op biodiversiteit.

Vervolg

Een op te richten programmabureau Natuurinclusief coördineert de uitvoering van deze Agenda 1.0. In dit vervolgproces wordt, in een nauwe samenwerking met alle betrokken partijen uit de acht al aangesloten domeinen, toegewerkt naar een Agenda Natuurinclusief 2.0. De Agenda 2.0 wordt in het najaar van 2023 verwacht.

Bekijk: