Diner Pensant – leiderschap aan tafel

Op 23 november kwamen een grote groep bestuurders, beslissers en andere mensen van hoog invloedsniveau samen tijdens het digitale diner pensant om in gesprek te gaan over een Natuurinclusief Nederland. Helaas geen fysiek diner, maar uiteindelijk wel een avond met vele smaken.

Onder leiding van Johan van den Gronden, onafhankelijk voorzitter van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) gingen mensen uit verschillende domeinen uit de samenleving (denk aan bouw, energie, landbouw, ruimtelijke inrichting, infrastructuur, de vrijetijdseconomie, en water) met elkaar is gesprek. De gespreksgenoten geven hun visie op een Natuurinclusieve toekomst, de knelpunten die daarbij worden gezien en het leiderschap dat nodig is om daarin verder te komen.

Op de vraag welke elementen van een natuurinclusieve toekomst er echt toe doen om te realiseren voor de wereld van de volgende generaties, werden in de antwoorden veel systeem- en bestuurszaken genoemd. Hierbij waren de collectieve droom en de beeldende toekomstperspectieven van de deelnemers telkens de grondslag. Ook in de dilemma’s op weg naar die toekomst kwamen duidelijke tegenstellingen naar boven, zoals vrijblijvendheid versus normering. Wat ook weer leidde tot geëngageerde gesprekken over de spanningen die dan ontstaan, zoals de druk op het ruimtegebruik. Uiteindelijk kregen de aanwezigen de kans zich uit te spreken over het gewenste leiderschap en hun eigen rol. Hierin varieerden de bijdragen van een diepgevoelde verantwoordelijkheid voor het collectief, de natuur ‘voor te leven’, de nieuwe generatie goed mee te laten besturen tot het besef dat natuur ook vies, modderig en onhandig is en mag zijn.

Lees het uitgebreide verslag van het diner pensant.

De opbrengst is verwerkt in een contourenschets die eind dit jaar aan de Tweede Kamer en Provinciale Staten wordt gezonden

 

.