Domein Gezondheid van start

De Agenda Natuurinclusief  gaat ook van start met een domein Gezondheid. In het domein Gezondheid worden in 2023 acties bepaald met stakeholders uit de zorg, het sociale en het ruimtelijke domein. Verbindingen tussen wonen, mobiliteit, de vrijetijdseconomie en de zorgsector en sociaal domein, natuur en de financiering daarvan bieden kansen om de positieve relatie tussen gezondheid en natuur te vergroten. Onderlinge verbinding en kennismaking vormt daarom het startpunt.  

Een natuurlijke omgeving heeft veel heilzame effecten op gezondheid en welzijn van de mens. Mensen bewegen en ontspannen meer en ontmoeten elkaar vaker. Natuur zorgt voor schaduw en schone lucht en versterkt een gezonde leefstijl. Vooral kwetsbare doelgroepen met gezondheidsproblemen, die afhankelijk zijn van hun omgeving kunnen daarvan profiteren, terwijl juist zij er vaak onvoldoende toegang toe hebben.

Kennis over groen en gezondheid

Over groen en gezondheid bestaat inmiddels veel kennis. Het RIVM heeft onderbouwde kennis over groen en gezondheid bij elkaar gebracht in de Kennisbundeling Groen en Gezondheid: hoe de aanwezigheid van groen in positieve en negatieve zin van invloed kan zijn op het bevorderen van gezondheid en welbevinden.

Verblijf in een groene omgeving kan een gunstig effect hebben op de werking van het immuunsysteem soms ook een negatief effect via bijvoorbeeld een allergische reactie op pollen. Het is belangrijk om aan de positieve en negatieve aspecten in het ontwerp, beheer en gebruik van groen expliciet aandacht aan te besteden.

Een ander mooi overzicht van de gezondheidswaarde van groen is te vinden op Alles Is Gezondheid: groenvoorgezondbeleid.nl. Een verzamelsite die met vele documenten en inspiratie laat zien wat groen voor gezondheid kan doen.