De domeinen stellen zich voor

De Agenda Natuurinclusief wordt uitgevoerd in negen domeinen: bouw, energie, financiële sector, gezondheid, infrastructuur, landbouw, onderwijs & bewustwording, vrije tijdseconomie en water. Op elk domein is er een team met een domeinleider en één of meer domeintrekkers. Samen zorgen zij voor eigenaarschap, inspiratie en verbinding binnen het domein én daarbuiten.

De domeinleider verbindt publieke en private partijen. De domeintrekker organiseert de samenwerking binnen het team.

Neem contact met ons op als je meer wilt weten over de natuurinclusieve inzet binnen dit domein.

Domein Bedrijventerreinen

Domeinleider Alex Datema,
BoerenNatuur

Domeintrekker
Freya Macke

De urgentie

Het is hoog tijd voor concrete en heldere actie. Dat geldt zowel op het boerenerf, in de keten én op de verschillende ministeries. Het is de kunst om die acties te selecteren waar we vandaag al mee kunnen starten, én om die dan bij de verschillende spelers onder de aandacht te brengen.

Er is veel onzekerheid in de landbouw op dit moment. Terwijl tegelijkertijd duidelijk is dat de toekomst van de landbouw natuurinclusief is. Weer samen met de natuur boeren, in plaats van er tegenin. Natuurinclusief geeft in die zin helderheid over de toekomst van de landbouw.

Mijn ervaring

Ik heb een boerenbedrijf en ben voorzitter van BoerenNatuur. Vanuit die ervaring ben ik erop alert dat praktijk en beleid elkaar niet bijten. Mijn doel is om een oplossing te zoeken wanneer beleid voor belemmeringen zorgt.

Mijn inspiratie

Ik haal mijn inspiratie vooral uit de natuur. Als je goed kijkt heeft de natuur eigenlijk zelf al oplossingen voor alle problemen. We moeten ze alleen wel willen zien en durven toepassen.

Mijn motto

“Nee, het komt niet goed,
we moeten het goed maken!’

Claudia de Breij

Mijn ervaring

Dagelijks werk ik bij Arcadis als senior adviseur aan beleid en agenda’s voor het aanpassen aan de toename van hitte, droogte en hevige neerslag. Dat is mensenwerk; ik doe het samen met en voor mensen.
Inmiddels 20 jaar geleden startte ik met werken aan water voor natuurherstel. Later verschoof dat naar steden en dorpen en kwamen hitte en droogte er bij. Sinds ongeveer 5 jaar werk ik steeds meer op bedrijventerreinen aan klimaatadaptatie, groen en natuurinclusiviteit. Dat doe ik in de landelijke programma’s en ook op concrete locaties.

Mijn inspiratie

De menselijke maat inspireert me, hoe mensen op die enorme bedrijventerreinen soms toch een eigen plekje creëren en zo met iets kleins toch de wereld verbeteren. Een groene heg in plaats van een hek. Of een groen pauzeplekje.

Het Boek ‘Het recht van de snelste’ inspireert me om nieuwe paden te verkennen, omdat het laat zien dat regels en gewoonten niet in beton gegoten zijn. Het wijst de weg van een prille transitie uiteindelijk naar nieuwe gewoonten en zelfs in wetgeving.

Mijn motivatie

Bedrijventerreinen zijn vaak nog grijze afgesloten gebieden en zijn daarmee grote obstakels voor natuur en mens. Voor werknemers en bezoekers is vaak geen ruimte om naar buiten te gaan. De ruimte enkelvoudig ingezet voor productie, terwijl er genoeg ruimte te vinden is voor meervoudig en natuurinclusief ruimtegebruik. Een enorme kans dus om deze ruimte beter en natuurinclusiever te maken.

De urgentie

Er liggen enorme opgaven bedrijventerreinen, waaronder de energietransitie. Vooral die laatste gaat snel en slokt veel aandacht op. Maar juist in die nieuwe gesprekken en plannen voor de toekomst kunnen we ook ruimte maken voor natuur. Dat vergt wel van ons dat wij meegaan met dat tempo en met die opgaven.

Contact Domein Bedrijventerreinen