De domeinen stellen zich voor

De Agenda Natuurinclusief wordt uitgevoerd in negen domeinen: bouw, energie, financiële sector, gezondheid, infrastructuur, landbouw, onderwijs & bewustwording, vrije tijdseconomie en water. Op elk domein is er een team met een domeinleider en één of meer domeintrekkers. Samen zorgen zij voor eigenaarschap, inspiratie en verbinding binnen het domein én daarbuiten.

De domeinleider verbindt publieke en private partijen. De domeintrekker organiseert de samenwerking binnen het team.

Neem contact met ons op als je meer wilt weten over de natuurinclusieve inzet binnen dit domein.

Domein Bouw

Domeinleider Onno Dwars,
Ballast Nedam Development

Domeintrekker Victor Beumer

Duo-domeintrekker Kyra van de Valk

Mijn ervaring

In al onze projecten bouwen wij al jaren natuurinclusief, om bij te dragen aan natuurherstel in de stad. Wij onderzoeken ook hoe in onze projecten natuur kan bijdragen aan preventieve gezondheidszorg.

Als Ballast Nedam Development, het vastgoedbedrijf van Ballast Nedam, zijn wij  initiatiefnemer van onder meer het ‘Manifest bouwen voor natuur’ en de ‘petitie natuurinclusief bouwen’.

Mijn motivatie

We weten heel goed dat het slecht gesteld is met de biodiversiteit. Vooral in de bebouwde omgeving is veel natuur verloren gegaan. Maar juist daar liggen ook heel veel kansen voor natuurherstel. En daar worden ook mensen beter van: meer groen in steden draagt bij aan de gezondheid.

Vroeger dachten we over natuur in kosten. Het wordt tijd dat we gaan denken over de waarde van natuur!

De uitdaging

‘Stad’ en ‘natuur’ worden vaak gezien als gescheiden werelden. Die scheiding wil ik  doorbreken. Mijn droom is dat steden ook onderdeel kunnen worden van nationale parken en ecologische hoofstructuren. We moeten de natuurlijke netten van de natuurgebieden verbinden met steden, met gebouwen als ecoducten in deze netten.

De urgentie

Het kan en moet allemaal veel beter met de natuur in Nederland. Het momentum is nu, met de resultaten van COP15 in december 2022, de initiatieven van koplopers uit de bouw de afgelopen jaren en de aanzet van ons eigen kabinet met de ambitie om een natuurinclusieve samenleving te worden.

Ik wil daar graag aan bijdragen, door samen met bouwers, beleidsmakers en experts input te geven aan de wetgeving om natuurinclusiviteit in de bouwsector te waarborgen.  

Mijn ervaring

Ik ben van huis uit ecoloog en werk al zo’n 16 jaar aan ‘natuur in de stad’: een betere biodiversiteit, meer leefbaarheid, klimaatadaptatie. In mijn werk bij diverse kennisinstituten was mijn doel altijd om brug te slaan tussen kennis en praktijk.

De afgelopen jaren heb ik voornamelijk in Nederland aan concrete bouwprojecten gewerkt om de natuur te integreren in onze bebouwde omgeving.

De uitdaging

We moeten ervoor oppassen dat we niet teveel vanuit onze bubbel denken, dus die natuurinclusiviteitsbubbel moet snel heel veel groter gemaakt worden. Voor je het weet zitten we steeds met gelijkgezinden bij elkaar, om elke keer te concluderen dat we zelf allemaal de goede dingen aan het doen zijn. 

Natuurinclusiviteit is meer dan een paar maatregelen toevoegen aan je bouwproject. Het gaat erom om aangelegen natuurgebieden te ondersteunen (BasisKwaliteit Natuur) en ecosystemen robuust te maken, zodat we daar op een duurzame manier gebruik van kunnen maken voor recreatie, wonen, klimaatadaptatie en het onttrekken van producten.

Mijn inspiratie

Mijn ideaalbeeld komt, jaren geleden alweer, uit het boek Cradle to Cradle. In die ideale wereld gebruiken we natuurlijke processen om in onze behoeften te voorzien en minimaliseren we niet alleen onze negatieve impact, maar leveren we een positieve ecologische bijdrage.

Films als Avatar (The Way of Water is het eerste kwartaal van 2023 in de bioscoop) maken de urgentie van de zaak nog eens zichtbaar: als we een gezonde samenleving willen behouden, is het belangrijk om de natuur meer te respecteren en onszelf meer verbonden te voelen met die natuur!

Contact Domein Bouw

Stuur een e-mail naar domeintrekker Victor Beumer:
v.beumer@agendanatuurinclusief.nl