De domeinen stellen zich voor

De Agenda Natuurinclusief wordt uitgevoerd in negen domeinen: bouw, energie, financiële sector, gezondheid, infrastructuur, landbouw, onderwijs & bewustwording, vrije tijdseconomie en water. Op elk domein is er een team met een domeinleider en één of meer domeintrekkers. Samen zorgen zij voor eigenaarschap, inspiratie en verbinding binnen het domein én daarbuiten.

De domeinleider verbindt publieke en private partijen. De domeintrekker organiseert de samenwerking binnen het team.

Neem contact met ons op als je meer wilt weten over de natuurinclusieve inzet binnen dit domein.

Domein Financiële sector

Domeinleider Lidwin van Velden,
Nederlandse Waterschapsbank

Mijn ervaring

Ik ben CEO van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank). Deze bank is opgericht door de waterschappen en financiert de watersector. Ik ken de uitdagingen voor onze samenleving als het gaat om klimaat en natuur. Onze klanten zijn voor hun dagelijkse werk afhankelijk van de natuur en ecosysteemdiensten en maken ook gebruik van natuurinclusieve oplossingen.

De NWB Bank is oprichter en voorzitter van de Werkgroep Biodiversiteit van het Platform voor Duurzame Financiering van De Nederlandse Bank. Daarin brengen we – samen met andere financiële instellingen – het belang van biodiversiteit onder de aandacht en doen we onderzoek. Wat is de impact van financiële instellingen en welke mogelijkheden zijn er om biodiversiteit te herstellen?

Mijn motivatie

In de financiële sector groeit het inzicht in de risico’s die de samenleving en economie lopen als gevolg van het verlies aan biodiversiteit. Daarmee groeit ook het besef dat actie nu nodig is – net zoals bij klimaatverandering. De organisatie waarvoor ik werk – de Nederlandse Waterschapsbank – wil het goede voorbeeld geven. Daarom hebben we de Finance for Biodiversity Pledge getekend en committeren we ons om onze impact op biodiversiteit in beeld te brengen en de negatieve impact te verminderen.

Mijn inspiratie

Inspiratie haal ik uit deze uitspraak van Elisabeth Mrema, Executive Secretary van de Convention on Biological Diversity van de Verenigde Naties, en co-chair van de Task Force on Nature-related Financial Disclosures.

‘Water is everything to us – it is our origin and our future. From the vast oceans to the vapour in our atmosphere, water unites all of and its processes. We must protect our ecosystems to ensure water for all.’

Kansen

De aandacht voor biodiversiteit matcht nog niet met de urgentie van het thema. Het zou enorm helpen als we de doelstellingen die zijn afgesproken op de COP15 VN Biodiversiteitsconferentie vertalen naar een nationale biodiversiteitsagenda. Met concrete stappen naar een natuurinclusieve samenleving.

Ik wil de financiële sector uitdagen om hier pro-actief aan bij te dragen. Met een goed beeld van de transitie die voor ons ligt kunnen we collectief actie ondernemen om de natuur te verbeteren, zoals we dat nu ook al doen op basis van het Klimaatcommitment Financiële Sector.

Mijn ervaring

Al 10 jaar werk ik dagelijks aan het vergroten van de biodiversiteit. Altijd binnen het bedrijfsleven en de laatste zeven jaar binnen de financiële sector.

Mijn inspiratie

Het boek ‘The Invention of Nature: Alexander von Humboldt’s New World’ is een bijzondere biografie over wetenschappelijk avonturier Humboldt. Hij zag rond 1800 al dat in de natuur alles samenhangt, terwijl de rest van de wetenschap nog in hokjes dacht.

Mijn motivatie

Ik zie dat de financiële sector zich steeds meer bewust wordt van de financiële risico’s die zij lopen als gevolg van het verlies van natuur. Dus dat betekent dat ze ook steeds meer geïnteresseerd worden in de kansen die er zijn om te investeren in natuur.

Mijn motto

“Als je verandering wilt moet je kapitaal verplaatsen’

Contact Domein Financiële sector

Stuur een e-mail naar domeintrekker Jonne Velthuis:
j.velthuis@agendanatuurinclusief.nl