De domeinen stellen zich voor

De Agenda Natuurinclusief wordt uitgevoerd in negen domeinen: bouw, energie, financiële sector, gezondheid, infrastructuur, landbouw, onderwijs & bewustwording, vrije tijdseconomie en water. Op elk domein is er een team met een domeinleider en één of meer domeintrekkers. Samen zorgen zij voor eigenaarschap, inspiratie en verbinding binnen het domein én daarbuiten.

De domeinleider verbindt publieke en private partijen. De domeintrekker organiseert de samenwerking binnen het team.

Neem contact met ons op als je meer wilt weten over de natuurinclusieve inzet binnen dit domein.

Domein Gezondheid

Domeinleider Renske Visscher,
IVN Natuureducatie

Domeintrekker Rob Wolters

Mijn ervaring

Voor ik bij IVN Natuureducatie ging werken heb ik 17 jaar in de (geestelijke) gezondheidszorg gewerkt. Inmiddels werk ik bijna 5 jaar bij IVN.

Van het inrichten van groene, gezonde schoolpleinen tot vergroening van de ouderenzorg, van natuurinclusief bouwen tot natuurinclusieve recreatie en natuurinclusief werken: in heel veel verschillende sectoren hebben we een natuurinclusieve beweging in gang gezet – samen met vrijwilligers

Mijn motivatie

Ik ga voor een samenleving waarin de gezondheid van mensen én die van de natuur erop vooruit gaat. De natuur biedt ongelofelijk veel kansen om gezondheid en welzijn van iedereen te stimuleren. En andersom kunnen zorginstellingen en (ex-)cliënten veel voor natuur en biodiversiteit betekenen.

Kansen

Ik wil graag grote bewegingen klein en tastbaar maken, zodat iedereen aan de slag kan. Stel dat ieder huishouden 1 extra vierkante meter groen aanlegt op zijn of haar balkon of tuin, dan zorgen we samen voor wel 7 miljoen vierkante meter groen erbij. Alle kleine beetjes helpen. Maar ook: samen is je impact veel groter!

Ook zorginstellingen kunnen op deze manier meewerken. Zij bezitten vaak veel terreinen en panden die veel blauwer en groener kunnen.

Mijn inspiratie

De documentaire ‘The Age of Nature’ geeft mij hoop. Hij laat zien dat de natuur in staat is om zich enorm snel te herstellen als mensen de handen ineen slaan. Dat maakt enthousiast om aan de slag te gaan: je wilt meteen in actie komen!

Mijn ervaring

Eigenlijk ben ik al vanaf mijn eerste werkdag bezig met het integreren van natuur in allerlei verschillende sectoren. De laatste vijf jaar in de gezondheidssector. Ik ben betrokken bij initiatieven zoals de Groene GGZ, Natuur op Recept en Helend Landschap.

Mijn inspiratie

Huisartsen als Karel Bos en Hans Peter Jung en internist Sabine Pinedo. Zij nemen – soms tegen de stroom in – natuur en groen op als essentieel deel van hun dagelijkse praktijk.

Ik haal ook inspiratie uit alle initiatieven die ik zie. Natuur- en natuurzorgorganisaties die activiteiten ontwikkelen voor mensen in een kwetsbare fase van hun leven. Gemeenten die groene, gezonde wijken willen. Groene ziekenhuizen en groene voorlopers uit de Groene GGZ. Zij zien de kracht van natuur voor mentale gezondheid.

Kansen

Vaker in contact zijn met de natuur is gezond voor iedereen. Dat wordt met de dag duidelijker. Er zijn geweldige kansen aan het ontstaan om natuurinclusieve gezondheid op een praktische manier te integreren in ons dagelijks leven, de zorg, het ruimtelijke en sociaal-economisch domein en de groene sector zelf.

Contact Domein Gezondheid

Stuur een e-mail naar domeintrekker Rob Wolters:
r.wolters@agendanatuurinclusief.nl