De domeinen stellen zich voor

De Agenda Natuurinclusief wordt uitgevoerd in negen domeinen: bouw, energie, financiële sector, gezondheid, infrastructuur, landbouw, onderwijs & bewustwording, vrije tijdseconomie en water. Op elk domein is er een team met een domeinleider en één of meer domeintrekkers. Samen zorgen zij voor eigenaarschap, inspiratie en verbinding binnen het domein én daarbuiten.

De domeinleider verbindt publieke en private partijen. De domeintrekker organiseert de samenwerking binnen het team.

Neem contact met ons op als je meer wilt weten over de natuurinclusieve inzet binnen dit domein.

Domein Infrastructuur

Domeinleider Eveline Buter
Witteveen + Bos

Domeintrekker Daan Helming

Mijn ervaring

Bij Witteveen + Bos hanteren we al 10 jaar duurzame ontwerpprincipes, waaronder ook bouwen met de natuur. In 2030 willen we al onze projecten natuurinclusief opleveren.  

Ik ben betrokken geweest bij het programma ‘Ecoshape: building with nature’, waarin aannemers, adviesbureaus en kennisinstellingen sinds 2008 samen kennis ontwikkelen én projecten uitvoeren rond infrastructuur en natuur.  

Mijn motivatie

Ik wil graag nieuwe ‘knooppunten’ tot stand brengen, waar goede en nieuwe initiatieven samen komen. Ik voel me verantwoordelijk voor het verder brengen van de transitie ‘natuur en infrastructuur’.  Want het belang is groot en de urgentie is hoog!

Mijn inspiratie

Misschien heeft u het gezien… het toneelstuk van De Zaak Shell, waarin we snel verstrikt raken in onmogelijkheden en eigenaarschap voor een klimaatneutrale samenleving ver weg lijkt.

Mij inspireren mensen die het gewoon dóen, die denken in mogelijkheden. We verzanden naar mijn idee te snel in het willen onderbouwen. Vervolgens verliezen we kostbare tijd door die onderbouwing in twijfel te trekken en daar gaan we dan weer eindeloos over polderen, tot rechtszaken aan toe. Dat leidt af van het einddoel: een natuurinclusieve en klimaatneutrale samenleving.

Kansen

Eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen vind ik belangrijke principes om verder te komen met natuurinclusief. Daar wil ik partijen graag toe uitdagen! Ga het gesprek aan met elkaar, inspireer elkaar met wat wel kan!

  • De politiek en vergunningverleners vraag ik kritisch kijken naar normen en regels die belemmerend werken voor natuurinclusief bouwen.
  • Asset owners, beheerders en ingenieurs moeten nog meer multidiciplinair en integraal gaan ontwerpen.
  • Aannemers en leveranciers vraag ik om een nieuwe bril op te zetten en natuurinclusief materiaal te gebruiken,
  • en van kennisinstellingen hebben we praktisch toepasbare kpi’s op het vlak van biodiversiteit nodig.

Mijn ervaring

Sinds enkele jaren werk ik met Groene Netten, een samenwerkingsverband van 8 infrabeheerders aan de Ecologische Hoofdinfrastructuur.

Doel is om ons areaal, dat groter is dan de Veluwe, maximaal in te zetten voor biodiversiteitsherstel richting 2030.

Ook adviseer ik zowel KPN als Stedin in het opzetten van beleid, maatregelen en een programma rondom natuur.

Mijn inspiratie

Doug en Kristine Tompkins, de oprichters van Tompkins Conservation, inspireren mij. Echte avonturiers, natuurliefhebbers en systeemdenkers.

Met hun opgebouwde vermogen kopen ze land van boeren om dat, na rewilding, uiteindelijk weer over te dragen aan de overheid, onder voorwaarde dat het beschermde nationale parken worden – met inmiddels zo’n 12 nationale parken als resultaat. Daarmee laten ze in de praktijk zien hoe veerkrachtig de natuur is, als je haar de ruimte geeft door barrières op te heffen en waar nodig beschermt.

Mijn motivatie

De snelheid van de teruggang van de biodiversiteit raakt me enorm. Tegelijkertijd heb ik in de afgelopen jaren van dichtbij kunnen zien hoe veerkrachtig de natuur is en hoe je met het juiste beleid en aanpak tot indrukwekkend herstelsuccessen kan komen. Ik ken veel van de uitdagingen binnen het infrastructuurdomein en tegelijkertijd ervaar ik heel veel welwillendheid voor verandering en het toewerken naar veel meer natuur in het domein.

In de afgelopen jaren zijn er al mooie stappen gezet richting een natuurinclusieve infra. Ik zie veel kans om de verschillende transities zoals die van energie, woningbouw, landbouw en digitalisering te combineren met de ambities om naar een natuurinclusief Nederland toe te bewegen. Daarom is de kruisbestuiving tussen de verschillende domeinen zo belangrijk.

Mijn inspiratie

Docu’s als Kiss the ground en Biggest Little Farm en organisaties als Just Dig It zijn voor mij een inspiratiebron om de natuur te herstellen. De combinatie van visie en actie inspireert mij enorm. En het resultaat, een ecosysteem dat weer floreert, maakt me blij als een kind!

Contact Domein Infra

Stuur een e-mail naar domeintrekker Daan Helming:
d.helming@agendanatuurinclusief.nl