De domeinen stellen zich voor

De Agenda Natuurinclusief wordt uitgevoerd in negen domeinen: bouw, energie, financiële sector, gezondheid, infrastructuur, landbouw, onderwijs & bewustwording, vrije tijdseconomie en water. Op elk domein is er een team met een domeinleider en één of meer domeintrekkers. Samen zorgen zij voor eigenaarschap, inspiratie en verbinding binnen het domein én daarbuiten.

De domeinleider verbindt publieke en private partijen. De domeintrekker organiseert de samenwerking binnen het team.

Neem contact met ons op als je meer wilt weten over de natuurinclusieve inzet binnen dit domein.

Domein Landbouw

Domeinleider Alex Datema,
BoerenNatuur

Domeintrekker
Herman Pieter Prangsma

De urgentie

Het is hoog tijd voor concrete en heldere actie. Dat geldt zowel op het boerenerf, in de keten én op de verschillende ministeries. Het is de kunst om die acties te selecteren waar we vandaag al mee kunnen starten, én om die dan bij de verschillende spelers onder de aandacht te brengen.

Er is veel onzekerheid in de landbouw op dit moment. Terwijl tegelijkertijd duidelijk is dat de toekomst van de landbouw natuurinclusief is. Weer samen met de natuur boeren, in plaats van er tegenin. Natuurinclusief geeft in die zin helderheid over de toekomst van de landbouw.

Mijn ervaring

Ik heb een boerenbedrijf en ben voorzitter van BoerenNatuur. Vanuit die ervaring ben ik erop alert dat praktijk en beleid elkaar niet bijten. Mijn doel is om een oplossing te zoeken wanneer beleid voor belemmeringen zorgt.

Mijn inspiratie

Ik haal mijn inspiratie vooral uit de natuur. Als je goed kijkt heeft de natuur eigenlijk zelf al oplossingen voor alle problemen. We moeten ze alleen wel willen zien en durven toepassen.

Mijn motto

“Nee, het komt niet goed,
we moeten het goed maken!’

Claudia de Breij

Mijn ervaring

Op mijn eigen bedrijf werk ik circulair en natuurinclusief. Ik zie dat dat leidt tot aantoonbare toename van biodiversiteit; het is haalbaar! Ik bouw graag voor op mijn eigen ervaring.

Mijn inspiratie

Goed eten inspireert mij. In Nederland kunnen wij een goede gezonde tafel dekken voor iedereen. En ook nog zo dat het de natuur zeker niet schaadt. Mooie groentes, vis, vlees. In goed eten zit alles: plezier in productie, een rijkere natuur, gezondheid  en saamhorigheid bij het tafelen.

Mijn ervaring

Ik heb gewerkt aan het opstellen en implementeren van biodiversiteitsagenda’s vanuit Bureau 7TIEN. Andere duurzaamheidsprogramma’s en veel groenbeleid kwamen ook voorbij. Daarnaast heb ik mij de afgelopen vier jaar verdiept in natuurinclusieve landbouw, door cursussen in binnen- en buitenland. Heel veel heb ik geleerd in de verschillende belangen die spelen binnen het landbouwdomein door zelf een opleiding tot agrariër te volgen bij bij Kalø Global Organic Farmers.

Mijn inspiratie

Het boek ‘Wilding. The Return of Nature to a British Farm’ van Isabella Tree is mijn meest recente inspiratiebron. Het boek vertelt het verhaal van de transitie van de Knepp Estate, een boerderij van 3500 hectare in Groot-Britannië. Isabella en haar man Charles veranderden hun intensieve boerderij naar een natuurlijk systeem. Met een waanzinnige biodiversiteit en terugkeer van zeldzame soorten als gevolg.

Het is wat mij betreft niet zozeer een voorstelling van hoe elke boerderij zou moeten zijn, maar met name inspirerend om te lezen hoe kleine ingrepen grootse effecten kunnen hebben.”

Kansen

Ik zie drie grote kansen:

  1. Er zijn steeds meer boerenbedrijven die laten zien dat met kleine stappen al grote resultaten kunnen worden geboekt voor meer natuurinclusiviteit. Dat laat zien dat het mogelijk is.
  2. De gehele keten van producent, verwerker tot consument aan tafel biedt mogelijkheden voor een eerlijke beloningssystematiek voor de producent. Daar zitten veel kansen voor meer natuurinclusiviteit.
  3. Integraal natuurinclusief werken vanuit andere sectoren zoals water, energie, de bouw of de financiële sector, daar heeft de landbouw volop kansen te bieden.

Contact Domein Landbouw