De domeinen stellen zich voor

De Agenda Natuurinclusief wordt uitgevoerd in negen domeinen: bouw, energie, financiële sector, gezondheid, infrastructuur, landbouw, onderwijs & bewustwording, vrije tijdseconomie en water. Op elk domein is er een team met een domeinleider en één of meer domeintrekkers. Samen zorgen zij voor eigenaarschap, inspiratie en verbinding binnen het domein én daarbuiten.

De domeinleider verbindt publieke en private partijen. De domeintrekker organiseert de samenwerking binnen het team.

Neem contact met ons op als je meer wilt weten over de natuurinclusieve inzet binnen dit domein.

Domein Water

Domeinleider Wim Drossaert, Dunea

Domeintrekker Peter Philipsen

Mijn ervaring

Bij Dunea denken én werken wij al jarenlang natuurinclusief. Waterwinning stond vroeger vaak op gespannen voet met natuur. Door het steeds natuurinclusiever in te richten is de meerwaarde voor natuur vanzelf ontstaan en ook niet meer weg te denken.

Ook mijn ervaring als initiatiefnemer van het Nationaal Park Hollandse Duinen neem ik mee. In dat proces hebben we geleerd dat je alleen door commitment en het vergroten van draagvlak tot de beste natuurbescherming kan komen.

Mijn motivatie

Natuur is van onschatbare waarde. In het hedendaagse (politieke) debat wordt de natuur beschouwd als een sector, terwijl in mijn ogen de mens in symbiose leeft met de natuur. Bij Dunea zorgen de duinen voor ons water en wij zorgen voor de duinen. Daarom sturen wij actief op versterking van natuurwaarden in ons duingebied, want het een kan niet zonder het ander. Het vergroten van tegenstellingen tussen natuur en bouwen, drinkwater, landbouw of wat dan ook, is geen oplossing. Ik denk dat de oplossing ligt in symbiose: dat is het sleutelwoord voor natuurinclusief.

De uitdaging

Er liggen best veel plannen, maar het wordt nu ook tijd om plannen om te zetten in realisatie. We hebben behoefte aan nieuwe natuur en natuurwaarden en vooral aan integratie van natuur in besluitvormingsprocessen. Toon lef en zet door. Dat zie ik als één duidelijke missie, en daarnaast zou ik graag mijn domein, maar ook andere domeinen, willen uitdagen om meer mens- én natuur-inclusief te gaan denken en handelen. Door naast natuurinclusief ook mensinclusief te denken slaan we bruggen tussen belangen in plaats van verder vergroten van verschillen.

Mijn motivatie

Ik geloof dat water de bepalend factor is voor natuurherstel. Door klimaatverandering is water steeds meer sturend in de ruimtelijke ordening. Groenblauwe dooradering, natte verbindingen en natte gebieden vormen de basis voor klimaatadaptatie, én voor biodiversiteitsherstel.

Kansen

Er werken veel mensen aan ‘natuur’, maar vanuit verschillende invalshoeken. Natuur, water en landbouw zijn vaak gescheiden werelden, zelfs binnen dezelfde organisatie. Al die kennis en expertise zou veel meer gedeeld moeten worden, door echt met elkaar samen te gaan werken aan concrete projecten.

Mijn motto

“When nature is at work, it works out best”

De natuur heeft een enorm zelfherstellend vermogen. Ik geloof dat als je de natuur aan het werk zet, je altijd het beste resultaat krijgt.

Contact Domein Water

Stuur een e-mail naar domeintrekker Peter Philipsen:
p.philipsen@agendanatuurinclusief.nl