Op weg naar de Agenda 2.0

De Agenda Natuurinclusief 2.0 wordt in najaar 2023 aangeboden aan de Ministerraad. Het programmabureau Natuurinclusief stelt nu een raamwerk op voor de inhoud daarvan. Alle domeinen werken hieraan mee. De 2.0-versie van de agenda verstevigt de ambitie en het perspectief met een investeringsagenda.

Streven is de Agenda 2.0 voor de zomer inhoudelijk voor 80% gevuld te hebben. Die bevat – naast de investeringsagenda – acties, ambities en plannen voor de volgende fase. Hierin komt ieders bijdrage aan een natuurinclusieve samenleving tot uitdrukking. Het programmabureau helpt hierbij en coördineert het proces.

Binnen de domeinen wordt ondertussen ook gewerkt aan de afgesproken acties uit de Agenda 1.0. Op welke wijze dat gebeurt is aan de domeinleider, – trekker en -team. Elk kwartaal geeft ieder domein een update waar ze inmiddels staat.