Handvatten voor communicatie rond natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen begint met een gedeeld idee om groener te bouwen. Het helpt als helder is welke ambities de partners in een bouwproject hebben. Wageningen University & Research ontwikkelde daarom een online tool die partijen helpt vroeg het gesprek aan te gaan met collega’s en anderen om de ambitie scherp te krijgen.

Natuurinclusief bouwen begint met een gedeeld idee om groener te bouwen. Het helpt als helder is welke ambities de partners in een bouwproject hebben. Wageningen University & Research ontwikkelde daarom een online communicatietool natuurinclusief ondernemen.

Business as usual of méér?

De communicatietool geeft aan hoe partners vanuit een gezamenlijke ambitie ‘natuurinclusief bouwen en ontwerpen’ kunnen gaan samenwerken. Welke natuurinclusieve ambitie heeft iedereen voor ogen? Wordt het business as usual,  worden algemene eerste stappen gezet of ligt de lat hoger en wordt goed gekeken naar de ecologie in de omgeving? Of komen er gebouwen die natuur volledig hebben geïntegreerd? De tool werkt deze vier ambitiesniveaus kort uit en geeft handvatten om dit gesprek over natuurinclusief bouwen te voeren.

Wageningen University & Research ontwikkelde het instrument in opdracht van het ministerie van LNV.

Lees meer over de ontwikkeling op de website van de WUR >