Handvest ‘Nederland Natuurinclusief’

Op 16 april 2021 hebben de colleges van Gedeputeerde Staten van alle provincies, samen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschappenNL een oproep gedaan aan de nieuwe regering om een Agenda Natuurinclusief op te stellen. In het Handvest Agenda Natuurinclusief  bepleiten de organisaties een natuurinclusieve aanpak om daarmee maatschappelijke opgaven aan te pakken zoals:

  • Nederland veilig houden bij hoog én laag water.
  • Het verminderen van de uitstoot en het vastleggen van broeikasgassen.
  • Zorgdragen voor een duurzame voedselvoorziening.
  • Het aanpassen van de ruimtelijke inrichting van onze steden en dorpen aan het veranderende klimaat.
  • Het verbeteren van de lucht- en waterkwaliteit.
  • Het verhogen van de kwaliteit van natuur en landschap in én buiten de natuurgebieden.
     

De gezamenlijke partijen roepen het kabinet op de natuurinclusieve aanpak te onderschrijven. En leiding te geven aan de natuurinclusieve transitie van Nederland. Hierbij horen de financiële middelen om de aanpak mogelijk te maken. Er mag geen tijd meer verloren gaan, daarom moet dit jaar nog een agenda gemaakt worden.

De oproep wordt ondersteund door Bouwend Nederland, Unie van Waterschappen, Deltaplan Biodiversiteitsherstel, BoerenNatuur, Werkgroep Biodiversiteit Platform Duurzame Financiering, College van Rijksadviseurs, MVO Nederland

Bekijk het online magazine

Hier laten organisaties, bedrijven en personen zien dat het samenwerken met de natuur tot hele mooie en hele nuttige resultaten leidt.  
Lees hier het magazine.

Denkkracht voor het Handvest

Op 26 november dachten ruim 100 deelnemers uit het maatschappelijk middenveld in een webinar mee over de vraag: wat moet er in deze agenda komen te staan?  
Lees hier het verslag.

Het tweede webinar op 4 maart zette vervolgstappen richting de Agenda Natuurinclusief. Dat deden we met 1e proef van het Handvest Agenda Natuurinclusief, met goede voorbeelden, met domeindiscussies en dat vooral samen met de deelnemers! 
Lees het verslag.