BEDRIJVENTERREIN

Ecomunitypark Oosterwolde

Ecomunitypark Oosterwolde

> 50%
groen en
water

“Ruimte is schaars, maar het is verkeerde zuinigheid als je hem helemaal volzet met gebouwen.”

Anne-Jan Zwart
Ecostyle

Anne Jan Zwart 1 lores

Ecomunitypark in Oosterwolde, Friesland is het eerste natuurinclusieve bedrijventerrein in Nederland. Het ging in 2012 van start en meet ongeveer 17 hectare groot. Tussen de gebouwen door slingert een beek en in korte tijd hebben veel dier- en plantensoorten een plek gevonden in wat eerst een gewoon weiland was.

Lange adem

Het Ecomunity bedrijventerrein werd bedacht en opgericht door Anne-Jan Zwart, CEO van het  familiebedrijf Ecostyle. Hij wil ondernemen met een goede balans tussen economie en ecologie om de wereld beter door te geven aan volgende generaties.
Het project vergde een lange adem, in 2002 ontstond het idee al. “Een belangrijke motivatie om echt door te zetten was de geboorte van mijn eerste kleindochter. Wat me toen bij de keel greep was dat ik hoorde dat meisjes die op dat moment werden geboren 50% kans hadden om 100 of ouder te worden. Als je je dat realiseert en kijkt hoe we leven, dan nemen we niet genoeg actie gericht op de toekomst. We moeten veel actiever zoeken naar nieuwe oplossingen, willen veranderen.”

Strakke regie op onderhoud

Tussen de gebouwen door slingert een beek en in korte tijd hebben veel dier- en plantensoorten een plek gevonden in wat eerst een gewoon weiland was. Het Ecomunitypark kreeg vijf sterren van de BREEAM certificering. Dit betekent dat de duurzaamheidsprestatie van het gebied bijzonder goed scoort volgens deze internationale beoordelingsmethode.
De ruimte en natuur spelen een belangrijke rol in de uitstraling. ‘Ondernemers zijn soms bang dat het rommelig overkomt, niet zakelijk, maar we houden strak de regie op het onderhoud. Daar hoeven ze dus ook niet voor te zorgen. Een meter uit de gevel maaien we strak.’

Anders denken

Wat moet er gebeuren om op veel grotere schaal in Nederland natuurlijke bedrijventerreinen te maken? Zwart:  “Je moet anders denken. Ruimte is schaars, maar het is verkeerde zuinigheid als je hem helemaal vol zet met gebouwen. Juist door ruimte te geven, creëer je een goede balans. Uiteindelijk vormt de grondprijs maar een klein deel van de ontwikkelkosten van een bedrijventerrein, zegt Zwart. Hij is er van overtuigd dat biodiverse, natuurlijk beheerde terreinen meerwaarde opleveren voor de bedrijven die zich er vestigen. ‘Het is een representatieve vestigingsplaats en werknemers zijn significant beter inzetbaar in een groene omgeving.”