Colofon

Dit is een uitgave van het Interprovinciaal Overleg (IPO),  provincies, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschappenNL.

Productie: Communicatiebureau de Lynx

Veel partijen denken al mee met de Agenda Natuurinclusief.
Wilt u ook deelnemen? Laat het ons weten!