ENERGIE

Zonnepark Broekstraat

Zonnepark Broekstraat

Dit park laat zien dat een natuurinclusief zonnepark mogelijk is en zelfs het landschap kan herstellen.

“Het veld wordt ingezaaid met een mengsel voor bloemrijk grasland, wat veel bijen en andere insecten aan zal trekken”

Jörn Maathuis
Prowind

Jörn-Prowind 3 vierkant

“Een zonnepark leent iets van het landschap, dus dan moet je er ook iets aan teruggeven!” Zo verwoordt Jörn Maathuis van initiatiefnemer Prowind het idee achter Zonnepark Broekstraat in Klarenbeek (gemeente Voorst). Dit park, dat 1 oktober 2021 operationeel met zijn, laat zien dat een natuurinclusief zonnepark mogelijk is en zelfs het landschap kan herstellen.

Plan voor de das

Van tevoren is er een ecologisch onderzoek uitgevoerd. “Daaruit werd onder andere duidelijk dat er een das zit”, vertelt Jörn. “Samen met Das & Boom hebben we een plan bedacht waarmee de das straks een beter foerageergebied heeft dan voordat het een zonnepark werd. We zullen bijvoorbeeld elk jaar een strookje mais inzaaien, dat we dan in de winter laten staan.”

Landschapsplan

Samen met landschapsarchitect Evelien de Mey en de omwonenden is een compleet landschapsplan uitgewerkt. “Niet alleen de das, maar ook de omwonenden krijgen een ander landschap. We zorgen dat ze tegen groen aankijken in plaats van tegen elektrische installaties. Ook is er een watergang gegraven voor amfibieën.”

Bij het landschappelijk ontwerp is gekeken naar het oorspronkelijke landschap. ”Vroeger zag je hier de overgang van broeklandschap naar kamerstructuren en natte zandgronden. Door de beplanting langs wegen en kavelgrenzen waren er ‘kamers’. Dat is in de loop van de twintigste eeuw verdwenen, onder andere door kavelruil. Met dit zonnepark herstellen we dit landschap en maken we het gebied weer gevarieerder en aantrekkelijker.”

Het landschapsplan in Google maps.

Beplanting staat er al

Langs de Broekstraat komt een brede zone met kruidenrijk gras en een bosschage van inheemse bomen en heesters, zoals eik, esdoorn, meidoorn en els, struiken zoals hazelaar, sleedoorn, lijsterbes, hulst en taxus. Soorten die variëren in hoogte, gebiedseigen soorten, sommigen besdragend en anderen weer wintergroen. De bomen en struiken zijn in het najaar van 2020 al geplant.

Deze soorten zijn er al te vinden:

Ruimte tussen de zonnepanelen

De zonnepanelen komen in de zomer van 2021. De panelen worden zo geplaatst dat er wat ruimte tussen zit, zodat water en licht de bodem beter bereiken. “Het veld wordt vervolgens ingezaaid met een mengsel voor bloemrijk grasland, wat veel bijen en andere insecten aan zal trekken. Al met al ben ik ervan overtuigd dat de biodiversiteit er in elk geval niet op achteruit zal gaan, misschien zelfs wel vooruit!”

 

Omwonenden kunnen participeren

Het perceel waar de panelen komen, is van een agrariër die het voor 25 jaar ter beschikking stelt. “Maar de boer en de gemeente hebben wel vastgelegd dat de begroeiing daarna moet blijven bestaan.” Niet alleen past het zonnepark ecologisch ín de omgeving, het wordt ook echt ván de omgeving. “Het is de intentie dat via twee lokale energiecoöperaties, deA en EnergieRijk Voorst, mensen straks financieel kunnen participeren in het zonnepark.”