FINANCIEN OP ORDE

Biodiversiteit
op de
balans
krijgen

Biodiversiteit op de balans krijgen

“Biodiversiteit komt niet als kostenpost terug op de balans. En wie wil investeren in het behoud van iets wat niets kost?”

Wijnand Broer
CREM

Wijnand Broer _ CREM

Nederlandse banken lopen voorop in het agenderen van de risico’s van biodiversiteitsverlies. Ze onderzoeken actief welke rol financiële instellingen kunnen spelen om de negatieve impact van investeringen op biodiversiteit te verminderen en positieve impact te versterken. Maar hoe meet je deze impact? Hoe bepaal je of een gebied voldoende ecologische draagkracht heeft voor de effecten van een onderneming? En nog een stap verder: wat is de waarde van (het behoud van) biodiversiteit?

Internationale standaard

“Er is behoefte aan een internationale standaard voor het bepalen van de impact op biodiversiteit in de financiële sector”, zegt Wijnand Broer van CREM, een consultancybureau voor duurzame ontwikkeling. Hij is al meer dan twintig jaar actief om het belang van biodiversiteit aan te kaarten en hielp ASN Bank toen die in 2014 een langetermijndoelstelling voor biodiversiteit wilde ontwikkelen. “Dat was toen nog helemaal nieuw. Het werd al snel duidelijk dat je inzicht moet hebben in de impact van je investeringen als je een doel wilt stellen, maar een meetmethode ontbrak nog. Inmiddels hebben we deze, samen met de bank en onderzoeksbureau PRé Sustainability ontwikkeld, maar verbeteringen zijn nog steeds mogelijk.”

Kennisplatform

Het pionierswerk en vergelijkbare initiatieven in andere landen hebben geleid tot het kennisplatform Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF), waarbij al meer dan twintig internationale financiële instellingen zijn aangesloten. “Het is belangrijk om een standaard te ontwikkelen, zodat financiële instellingen de impact van hun investeringen op biodiversiteit op een goede en vergelijkbare manier bepalen. Zodat dit uiteindelijk ook daadwerkelijk bijdraagt aan het achterliggende doel: behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit. Het waarderen en monetariseren van biodiversiteit, het natuurlijk kapitaal)kan hierbij een volgende stap zijn.”

Judaspenning
Duizendguldenkruid

Rol van de overheid

Wat kan de overheid doen om de zorg voor biodiversiteit in de financiële sector te stimuleren?
“Milieu, biodiversiteit, water, het is van ons allemaal. Met als nadeel dat de waarde meestal een ‘externaliteit’ is: het komt niet als kostenpost terug op de balans. En wie wil investeren in het behoud van iets wat niets kost? Daarom is het logisch als de overheid hier een rol in pakt, nationaal en Europees. Ze kunnen sturen met belastingen. Met regels over verantwoording. En door innovatie op dit onderwerp te ondersteunen. En dat gebeurt gelukkig ook. Daarnaast kunnen centrale banken, zoals De Nederlandsche Bank al heeft gedaan, zich uitspreken over de risico’s van biodiversiteitsverlies voor de financiële sector.”

“Het is belangrijk om per sector te kijken hoe je publiek en privaat geld in kunt zetten om de transitie naar een groene economie te maken”, zegt Broer. ‘Wie moet je meekrijgen om de beweging op gang te brengen? Het gaat dan niet alleen om het verkleinen van risico’s, maar ook om kansen. Kijk naar de koplopers.”