KLIMAATBUFFERS

Slimme, natuurvriendelijke manier van ruimtelijk inrichten

Slimme, natuurvriendelijke manier van ruimtelijk inrichten

“Je moet elke keer weer proberen om de mensen zo ver te krijgen om bij aanvang van een project al naar die integrale oplossingen te kijken.”

Willem Seine
Natuur en Milieu Overijssel

willem seine
Naam Achternaam

Klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen. De gebieden groeien als het ware mee met klimaatverandering en vervullen een rol bij het vasthouden en opvangen van water, het voorkomen van watertekorten, het temperen van hitte en het verminderen van kooldioxide in de atmosfeer. Natuur gaat hier hand in hand met andere belangrijke functies. Je zou zeggen dat natuurlijke klimaatbuffers daarmee de wind in de rug hebben en iedereen het idee zal omarmen.

Sympathiek, maar niet gemakkelijk

De meeste mensen vinden het inderdaad een sympathiek idee, zegt Willem Seine van Natuur en Milieu Overijssel. In de praktijk is het echter lang niet altijd gemakkelijk om klimaatbuffers ook daadwerkelijk te realiseren. “Je kunt als oplossing voor een waterveiligheidsvraagstuk kiezen voor het verhogen van een dijk. Dat is betrekkelijk eenvoudig: de kosten zijn goed uit te rekenen, de planning is overzichtelijk.”

Meer te beleven voor mens en natuur

“Klimaatbuffers nemen vaak meer ruimte in beslag dan traditionele oplossingen, maar er valt vervolgens ook veel meer te beleven voor recreanten en het biedt plek voor dieren en planten. Het zijn integrale oplossingen waarbij je naar het hele stroomgebied kijkt, waarbij je een rivier meer ruimte geeft voor waterberging en natuur. Je hebt dus ook per definitie te maken met veel maatschappelijke partijen en met complexere procedures. Grond moet soms van functie veranderen, bewoners en andere belanghebbenden vinden er iets van. In de praktijk deinzen politici daar nog vaak voor terug, ook al zijn de integrale oplossingen niet eens duurder. Je moet elke keer weer proberen om de mensen zo ver te krijgen om bij aanvang van een project al naar die integrale oplossingen te kijken.”

Klimaatbuffer De Onlanden, op de grens van Groningen en Drenthe.

Ambassadeurs

De Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, waarvan de Natuur- en Milieufederaties deel uitmaken, werkt daarom met zogenaamde klimaatbufferambassadeurs. Dat zijn vrijwilligers die hun expertise op gebied van water, natuur en lobby in willen zetten voor promotie van natuurlijke klimaatbuffers. 

Seine: “Voor ons is het praktisch onmogelijk om bij al die gesprekken over klimaatadaptatie, omgevingsvisies en ruimtelijke inrichtingsprojecten aanwezig te zijn. Bovendien merken we ook dat het goed is als andere mensen, soms vanuit een andere invalshoek, zich hard maken voor klimaatbuffers. Het idee dat je op die manier met de inrichting van Nederland aan de slag kunt, moeten we voortdurend onder de aandacht blijven houden. Het zou mooi zijn als klimaatbuffer denken het nieuwe normaal wordt.”

www.klimaatbuffers.nl