MILIEU OP ORDE

Milieu van de natuur op orde

Milieu van de natuur op orde

Bijna alle natuur in Nederland is afhankelijk van voldoende water van voldoende kwaliteit. Waterschappen zijn van oudsher verantwoordelijk voor het waterbeheer. Toch staan zij niet als enige aan de lat om het milieu van de natuur op orde te krijgen, zegt Sander Mager. Hij is bestuurder van Waterschap Amstel Gooi en Vecht en bestuurslid van de Unie van Waterschappen. 

“Ik vind het belangrijk dat we de komende jaren echt alles op alles zetten om de doelen te behalen, want schoon water is van levensbelang voor de kwaliteit van natuur”

Sander Mager
Waterschap Amstel Gooi en Vecht

Sander Mager3 vierkant

Bijna alle natuur in Nederland is afhankelijk van voldoende water van voldoende kwaliteit.  Waterschappen zijn van oudsher verantwoordelijk voor het waterbeheer. Toch staan zij niet als enige aan de lat om het milieu van de natuur op orde te krijgen, zegt Sander Mager. Hij is bestuurder van Waterschap Amstel Gooi en Vecht en bestuurslid van de Unie van Waterschappen. 

‘Water stuurt’

Kort gezegd bestond vroeger het kwalitatief waterbeheer uit de goede filters gebruiken. Het kwantitatief waterbeheer werd vooral afgestemd op het landgebruik. Inmiddels staat het principe ‘water stuurt’ volgens Mager steeds meer centraal en nemen de waterschappen nu de verantwoordelijkheid om samen met andere partijen afspraken via een brongerichte aanpak te werken aan schoon water voor natuur.

Mager: “Wij zijn verantwoordelijk maar niet als enige partij. Ook bijvoorbeeld gemeenten, de landbouw, provincies hebben hierin allemaal een eigen rol. Naast de uitvoering van onze eigen taken, voelen wij als waterschappen wel de rol als aanjager. Wij schetsen wat er moet gebeuren om de kwaliteit en kwantiteit op orde te brengen en gaan daarover in gesprek gaan met de andere partijen vanuit de vraag: hoe kunnen we dit samen verbeteren.”

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Als een van de grootste uitdagingen noemt de bestuurder de overmatige hoeveelheid voedingsstoffen en de gewasbeschermingsmiddelen uit de landbouw die in het oppervlaktewater terecht komen. “Vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water hebben we de verplichting om de kwaliteit in 2027 op orde te hebben. Daar werken we keihard aan en niet alleen omdat we het wettelijk verplicht zijn. We hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid om te zorgen dat het water voor de natuur schoon is. Bovendien is het ook in ons eigen belang en het belang van de landbouw: gezonde landbouw kan alleen met gezond water.

 

Pijnlijke keuzes

Ik verwacht wel dat we de komende jaren voor dat schone water soms pijnlijke keuzes moeten gaan maken. Het laaghangend fruit hebben we inmiddels wel geplukt en er moet nog erg veel gebeuren. De gebruiksdruk op sommige wateren maakt dat het soms erg moeilijk is om aan de KRW-doelen te voldoen en de klimaatdruk vergroot die problematiek vaak ook nog eens. Ik vind het belangrijk dat we de komende jaren echt alles op alles zetten om de doelen te behalen, want schoon water is van levensbelang voor de kwaliteit van natuur in Nederland in de toekomst.”