ONDERWIJS OP ORDE

Biodivers perspectief

Biodivers perspectief

Natuurinclusief denken en werken komt pas echt op gang als het ook in het onderwijs gaat landen. In het agrarisch onderwijs is dat geen vanzelfsprekendheid. Het Clusius College heeft het voortouw genomen voor een nieuw project om natuurinclusieve landbouw in te passen in het onderwijs van MBO- en HBO-opleidingen.

“Met Biodivers Perspectief willen we een perspectief bieden aan studenten voor de toekomst, en ook handelingsperspectief voor boeren.”

Rosemarie Slobbe
Clusius College

rosemarie 2-vierkant

Natuurinclusief denken en werken komt pas echt op gang als het ook in het onderwijs gaat landen. In het agrarisch onderwijs is dat geen vanzelfsprekendheid. Het Clusius College heeft het voortouw genomen voor een nieuw project om natuurinclusieve landbouw in te passen in het onderwijs van MBO- en HBO-opleidingen.

Provincie, onderwijs en collectieven

In het project Biodivers Perspectief werken studenten, docenten én ondernemers samen met drie (clusters van) demo-leerbedrijven en partijen uit zowel de landbouw als de natuursector.  Projectleider Rosemarie Slobbe van het Clusius College: “Het goede nieuws is namelijk dat de landbouw een hele belangrijke rol kan spelen om de biodiversiteit te herstellen. Bijvoorbeeld door te werken aan een vruchtbare bodem, natuurlijke plaagbestrijding en stappen te nemen richting natuurinclusief.”

 

Weerbaarheid vergroten

Wat is dat dan precies, natuurinclusief? Rosemarie: “Het gaat om landbouw die optimaal gebruik maakt van biodiversiteit en natuurlijke processen om de weerbaarheid van het productiesysteem te vergroten. Je hebt het dan om functionele agrobiodiversiteit, maar ook landschapselementen en buiten je eigen bedrijf ook de regionale biodiversiteit. Al die elementen versterken elkaar. Een houtwal is is prettig voor je vee, maar biedt ook een plek voor vogels en insecten.”

Praatplaat Biodivers Perspectief

Green Deal

De één is al wat verder dan de ander in het benutten en stimuleren van biodiversiteit. Heel veel partijen hebben de Green Deal Natuurinclusieve Landbouw Groen Onderwijs ondertekend en dat heeft eraan bijgedragen aan een intensieve samenwerking de komende 4 jaar: de groene mbo’s uit Noord-Nederland, twee hbo’s, 3 collectieven uit Noord-Holland. Ook is er financiële steun vanuit de provincie Noord-Holland. Via de Green Deal-activiteiten kunnen we de opgedane kennis ook weer op een goede wijze delen.

Perspectief voor studenten

Biodivers Perspectief  hoopt veel mensen te inspireren. “We streven naar een inspirerende en stimulerende leeromgeving. Met Biodivers Perspectief willen we een perspectief bieden aan studenten voor de toekomst en ook handelingsperspectief voor boeren. Ook kun je biodiversiteit vanuit verschillende perspectieven bekijken.”

Het project is gestart in januari 2021 en heeft een looptijd van 4 jaar.