RECREATIE

Nieuw Wulven

Nieuw Wulven

De corona-crisis maakt extra goed duidelijk hoe belangrijk groene recreatiegebieden vlakbij de stad zijn. Nu we op onze directe leefomgeving zijn aangewezen is het er drukker dan ooit. Nieuw Wulven laat zien dat een populair recreatiebos ook waardevolle natuur kan opleveren.

“Als mensen binnen fietsafstand natuur kunnen bereiken ervaren ze de natuur ook meer”

boswachter-tineke-harlaar_vierkant
Tineke Harlaar
Tineke Harlaar

De corona-crisis maakt extra goed duidelijk hoe belangrijk groene recreatiegebieden vlakbij de stad zijn. Nu we op onze directe leefomgeving zijn aangewezen is het er drukker dan ooit. Nieuw Wulven laat zien dat een populair recreatiebos ook waardevolle natuur kan opleveren.

Een speelbos voor Houten

Nieuw Wulven is een recreatie- en natuurgebied ten noorden van Houten van ruim 100 ha groot. Het werd ongeveer 20 jaar geleden aangelegd om de bewoners van de groeiende kern de mogelijkheid te geven om de natuur in te gaan. “Nieuw Wulven bestaat uit bospercelen en open stukken,” vertelt Tineke Harlaar, boswachter van Staatsbosbeheer. “Een jaar of 10 geleden is ook een speelbos aangelegd. Binnenkort komt daar ook een horecavoorziening en een werkschuur waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen bij het beheer.”

 

Orchideeën en ringslangen

Het bos is dus in eerste instantie aangelegd als een groen recreatiegebied. Toch zijn er ook belangrijke natuurwaarden ontstaan. “Tussen de bosvakken liggen oude riviergeulen,” zegt Harlaar. “Als we daar maaien voeren we het materiaal af, waardoor er een bijzondere vegetatie is ontstaan met honderden orchideeën. In het hele gebied is de diversiteit aan vogelsoorten behoorlijk groot en ook de reeën en ringslangen zijn goed zichtbaar voor de mensen. Die strook riviergeulen is onderdeel van het Nederlands Natuurnetwerk.” 


Ruimte voor zonering

Het is de kunst om een balans te vinden tussen recreatie en natuur. Inkomsten uit de horeca dragen bij aan het natuurbeheer, maar teveel drukte is nadelig voor de biodiversiteit. Harlaar legt uit hoe Staatsbosbeheer die balans zoekt: “We denken goed na over een zonering. Het speelbos en de horeca liggen bij elkaar in de zuidoosthoek. Verder hebben we expres niet alle paden verhard. Zo ontstaat er vanzelf een gebied dat minder intensief gebruikt wordt. Om de zonering in stand te houden moet het bos meegroeien met de intensiteit van het gebruik. Gelukkig wordt er in verschillende ruimtelijke plannen ook al over gesproken om Nieuw Wulven uit te breiden. Belangrijk daarbij is om groene gebieden binnen en buiten de stad met elkaar te verbinden. Dan stap je vanuit de voordeur het groene netwerk in en kan de natuur tot je voordeur komen. Dat is de essentie van ons programma Groene metropool.”

 

Gezond voor lichaam en geest

De ruimte voor nieuwe natuur is in Nederland beperkt, vooral in de Randstad. Toch vindt Tineke Harlaar het belangrijk dat er meer groene recreatiegebieden bij stedelijke gebieden komen: “Als mensen binnen fietsafstand natuur kunnen bereiken ervaren ze de natuur ook meer. Het moet niet zo zijn dat je alleen tijdens je vakantie natuur tegenkomt. Het gaat om de kleine ontdekkingen; een keer een ringslang tegen komen, of een ontmoeting met een ree. Zo blijf je als mens in balans, zowel geestelijk als lichamelijk.”