WONEN

Natuur tot aan de voordeur

Natuur

tot aan
de voordeur

Parijsch-Zuid is een nieuwbouwwijk aan de westrand van Culemborg, waar 1000 nieuwe woningen worden gebouwd. Natuurinclusief is het hoofdthema. De wijk bestaat uit verschillende buurtjes met elk hun eigen karakter. Daartussen ligt een netwerk van water met natuurlijke oevers. Mathé van Kranenburg, landschapsarchitect bij MTD, ontwierp dit groene netwerk.

“Van begin af aan was al duidelijk dat er een robuuste groenstructuur moest komen.”

Mathé van Kranenburg
landschapsarchitect MTD

MTD_2020_MATHE vierkant

Parijsch-Zuid is een nieuwbouwwijk aan de westrand van Culemborg, waar 1000 nieuwe woningen worden gebouwd. Natuurinclusief is het hoofdthema.
De wijk bestaat uit verschillende buurtjes met elk hun eigen karakter. Daartussen ligt een netwerk van water met natuurlijke oevers. Mathé van Kranenburg, landschapsarchitect bij MTD, ontwierp dit groene netwerk.

Avontuurlijk en natuurlijk

Hoewel de wijk nog volop in aanbouw is, is het groene netwerk al in grote lijnen gerealiseerd. ‘Van begin af aan was al duidelijk dat er een robuuste groenstructuur moest komen’, vertelt Van Kranenburg. “En dan niet met een pad van A naar B, maar met een avontuurlijke route langs natuurvriendelijke oevers. Alle waterverbindingen zijn open en groot, dus niet met een duikertje onder de weg door. Zo kan de onderwaternatuur doorstromen en kunnen bewoners met een rubberbootje de wijk door varen.”

 

Poldernatuur in de wijk

MTD ontwierp een stelsel van brede waterlopen met veel variatie in de oevers; van flauwe, golvende oevers tot strakke oevers met een natuurvriendelijke vooroever. De vegetatie langs het water mag zich grotendeels natuurlijk ontwikkelen. “Het omringende rivierenlandschap bestaat uit typisch midden Nederlandse natuur met de openheid van de Hollandse Waterlinie en poldersloten met rietkragen. Dat karakter van weides, water en oevers hebben we doorgetrokken in het plan.”

Ruimte voor egels en vleermuizen

In Parijsch-Zuid neemt de projectontwikkelaar zijn verantwoordelijkheid, weet Van Kranenbrug. “Heijmans heeft een ecoloog ingeschakeld om de overgangen tussen de tuinen en de oeverzones natuurinclusief te maken. Zo zijn er natuurvriendelijke erfafscheidingen ontworpen met ruimte voor egels en insecten. De meeste woningen hebben ingebouwde nestkasten en vleermuiskasten. Dat is niet alleen gunstig voor de biodiversiteit, maar ook voor de beeldkwaliteit.”

Natuur verkoopt zichzelf

Volgens Van Kranenburg omarmen projectontwikkelaars het natuurinclusief ontwerp steeds vaker. “Ze beseffen dat ze daarin een verantwoordelijkheid hebben, maar er is ook een verkoopkant. Heijmans profileert deze wijk als avontuurlijk en natuurlijk. Ze zoeken kopers die met laarzen aan een klompenpad lopen, niet de mensen die een strakke tuin willen met alleen maar verharding. En die markt is er. Steeds meer mensen zien wat er met het klimaat en de biodiversiteit gebeurt en willen een steentje bijdragen. Dan is een vogelhuisje ophangen misschien stap één, maar groenere tuinen en een egelvriendelijke schutting plaatsen stap twee.”


Nadere toelichting over het natuurinclusieve karakter van Parijsch vindt u in deze video. De video is gemaakt in het kader van Routekaart 12x Groener, een programma van Stichting De Groene Stad, Duurzaam Door, NL Greenlabel, ministerie van LNV, ExpoProof, Heijmans en Stichting Steenbreek.