Heijmans en Dura Vermeer maken Natuurladder

De bedrijven Heijmans en Dura Vermeer ontwikkelen samen een Natuurladder: een instrument dat het hele bouwsector makkelijker moet maken om in projecten te zorgen voor meer biodiversiteit.

Een ambitie als ‘het project moet de biodiversiteit versterken’ is voor veel bouwbedrijven vaak te abstract om mee aan de slag te gaan. Met het initiatief voor een Natuurladder willen Heijmans en Dura Vermeer doelstellingen voor natuurinclusief en klimaatbewust bouwen concreet maken. Ook willen ze ervoor zorgen dat deze ‘groene’ ambities overeind blijven in hele traject van planvorming tot uitvoering. Dat lukt als helder gemaakt wordt dat in bouwprojecten met kleine stappen al veel natuurwinst te halen is. Met de Natuurladder kan elk bouwbedrijf zien op welke trede een project nu staat, en hoe het mogelijk is een trede hoger te komen.

Lees hier meer over het initiatief.