“Ik heb het voor mijn eigen ogen zien gebeuren”

De systeemverandering die nodig is om de samenleving meer natuurinclusief te maken, breng je niet zomaar tot stand. Het vraagt om engagement vanuit alle domeinen van de samenleving.

Johan van de Gronden, voorzitter van het overlegorgaan fysieke leefomgeving zag deze beweging het afgelopen jaar ontstaan. Hij schreef een blog : Natuur Réveil, over waar en hoe hij die beweging zich concreet ziet voltrekken.

Lees zijn blog op overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl