Mooie voorbeelden van natuurinclusiviteit in vrijetijdssector op de kaart

Op 8 november gaat een nieuwe kaart online, vol goede voorbeelden van natuurinclusiviteit in de vrijetijdssector in heel Nederland.

Het afgelopen jaar zijn de domeintrekkers Vrijetijdseconomie, Angelique Vermeulen en Tinco Lycklama, op heel veel plekken mooie voorbeelden tegengekomen van natuurinclusiviteit.
Angelique: “Tegelijkertijd krijgen we steeds meer mailtjes en telefoontjes van ondernemers en overheden die aangeven behoefte te hebben aan inspiratie en goede voorbeelden.” Reden genoeg dus om deze best practices op kaart zichtbaar te maken.

 Wat kun je op de kaart vinden?

Inspirerende voorbeelden op drie thema’s:

  • Meer ruimte voor recreatie: veelal in gebiedsontwikkelingen waar overheden met stakeholders werken aan natuurinclusiviteit en mensinclusiviteit
  • Dagrecreatieve en verblijfsrecreatieve voorzieningen: waar ondernemers actief zijn om voorzieningen natuurinclusiever te maken
  • Natuurinclusief gedrag van recreanten en toeristen: voorbeelden om bij te dragen aan bewustzijn rondom de waarde van natuur door beleving.

De kaart is hier te vinden: : kaart.collectiefnatuurinclusief.nl/vrijetijdseconomie

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de mogelijkheid extra voorbeelden toe te voegen: die optie is vanaf december 2023 weer beschikbaar. Meer goede voorbeelden zijn dus van harte welkom!

Voor het aandragen van voorbeelden, meer informatie of vragen, mail domeintrekker Tinco Lyclama:
t.lycklama@agendanatuurinclusief.nl

Foto: Hollandse Hoogte