Natuurinclusief Ontwerpen voor nieuwbouw

Natuurinclusief ontwerpen wordt steeds meer vanuit de overheid gevraagd en verplicht. Hoe kun je bij nieuwbouwprojecten de ecologie van de wijk optimaal meenemen? 

Synchroon, Vogelbescherming Nederland en Nest Natuurinclusief hebben een nieuwe praktische gids ‘Natuurinclusief Ontwikkelen’ uitgebracht. Deze gids heeft als doel natuurinclusief ontwikkelen gemakkelijk, inzichtelijk en impactvol te maken door verder te bouwen met de groenstructuren en ecologie die de wijk al kent.

Wonen en schuilen

Het natuurrijker inrichten van de Nederlandse woonwijken biedt grote kansen voor de biodiversiteit. Maar dat is niet het enige, een groene omgeving is ook van groot belang voor klimaatadaptatie, gezondheid en een prettige leefomgeving. Timo Roeke van Vogelbescherming Nederland: “Uit onderzoek blijkt dat mensen in een leefomgeving rijk aan biodiversiteit niet alleen gezonder zijn, maar ook gelukkiger. Met dit handboek krijg je tips om die omgeving goed in te richten: met schuil- en nestplekken en met inheems groen. Zo hebben we niet alleen zelf een fijne plek om te wonen, maar helpen we ook de vogels, egels, vlinders en bijen.”

In iedere ontwikkelfase natuurinclusief

Allerlei maatregelen zijn hiervoor in een overzichtelijke aanpak uitgewerkt. De gids laat in elke ontwikkelfase zien welke stappen mogelijk zijn en hoe architecten begeleid kunnen worden om zo natuurinclusief mogelijk te ontwerpen. Daarnaast bevat de gids concrete maatregelen voor diverse doelsoorten. Zo is eenvoudig op te zoeken welke woonwensen bijvoorbeeld een huismus heeft en hoe je deze woonwensen kunt toepassen in ontwerpen. Bekijk de gids hier online.