Natuurinclusieve samenleving

Een natuurinclusieve samenleving wil zeggen dat we in alle delen van de samenleving schade aan natuur voorkomen én de mogelijkheden van natuur benutten. Daarmee voorkomen we dat onze kinderen de rekening gepresenteerd van het verlies van natuur. Want gezonde, levende bodems zorgen voor stabiele oogsten op lange termijn, groen in de stad voorkomt wateroverlast en hittestress, nu en in de toekomst. En met meer natuur leggen we CO2 vast in plaats van die uit te stoten.

Met de Agenda Natuurinclusief zetten we in Nederland de koers uit naar die natuurinclusieve samenleving. Dat doen we als overheden, bedrijven, instellingen en burgers samen.

Noodzaak

We stellen de natuur behoorlijk op de proef: het klimaat verandert snel en de biodiversiteit holt achteruit. De gevolgen raken ons allemaal, denk aan droogte en hittestress, verlies van insecten die gewassen bestuiven en verlies van vruchtbare bodems voor voedsel. Het verlies aan biodiversiteit is een van de grootste risico’s is voor de samenleving en de economie, stelden De Nederlandse Bank en Planbureau voor de Leefomgeving stelden in 2020.

We kunnen het roer omgooien en maatschappij-breed natuurinclusief gaan denken en doen.

Perspectief

Natuurinclusief denken en doen vermijdt schade aan de natuur en bevordert dat er meer natuur bijkomt, ook buiten de natuurgebieden. Het benut ook de mogelijkheden die de natuur biedt, en maakt onze economie meer toekomstbestendig. Het levert concreet op dat we:  

  • Nederland veilig houden bij hoog én laag water.
  • de uitstoot van CO2 verminderen en vastleggen.
  • zorgdragen voor een duurzame voedselvoorziening.
  • onze steden en dorpen beter hebben toegerust op het veranderende klimaat.
  • het welzijn, de sociale cohesie vergroten en de ziekte(last) verminderen 
  • de kwaliteit van de lucht, het water, de natuur en ons landschap vergroten

Transitie

Hoe realiseren we samen de overgang naar een natuurinclusieve samenleving? 
Daarvoor is het vooral nodig dat we gaan zien dat ons welzijn en welkvaart direct afhangt van hoe het gaat met de aarde en de natuur.

Dit besef wint al steeds meer terrein. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat economische groei en natuurbescherming en -herstel hand in hand moeten gaan. Veel bedrijven begrijpen dat ze het natuurlijk kapitaal duurzaam moeten gebruiken. Ook banken en beleggers zien de risico’s van het verlies aan biodiversiteit. Steeds meer maatschappelijke organisaties, gemeenten, onderwijs-en kennisin­stellingen, jongeren en  bewoners zetten zich in voor herstel van natuur in Nederland, onder andere in het Delta Plan Biodiversiteit.

 

We willen deze beweging versnellen en opschalen. Dat lukt als  iedereen zich inspant, want de overgang naar de natuurinclusieve maatschappij gaat iedereen aan. Daarom nodigen we alle domeinen in de samenleving uit om de Agenda Natuurinclusief mee vorm te geven: wat is er nu nodig om de overgang met elkaar te gaan maken? 

Inspiratie

Voor sommigen zal het begrip natuurinclusief misschien als nieuw in de oren klinken, in de praktijk wordt er al op veel plekken natuurinclusief gewerkt.

We hebben daar een aantal voorbeelden voor verzameld. Hier laten organisaties, bedrijven en personen zien dat het samenwerken met de natuur tot hele mooie en hele nuttige resultaten leidt. Op de volgende pagina’s vindt u fraaie initiatieven voor de domeinen bouwen, landbouw, infra, water, energie en recreatie.

Bovenstaande buttons openen de relevante pagina’s uit het online Magazine Agenda Natuurinclusief (buttons openen in een nieuw venster/tabblad).