Natuurinclusieve sportterreinen: zo doe je dat!

1% van het oppervlak in Nederland is sportterrein. Op veel van die sportterreinen liggen mooie kansen om de natuurwaarden te vergroten. Maar hoe knoop je sport en natuur goed aan elkaar? Een inspiratiedocument van provincie Gelderland en NOC*NSF geeft handvatten!

1% van het oppervlak in Nederland is sportterrein. Op veel van die sportterreinen liggen mooie kansen om de natuurwaarden te vergroten. Denk aan het natuurinclusief ontwerpen van de ruimte en het natuurinclusief bouwen van accommodaties.

Om gemeenten en sportclubs op weg te helpen maakten de provincie Gelderland en NOC*NSF het  inspiratiedocument ‘Natuurinclusief sporten en bewegen. Ze laten hierin veel mooie voorbeelden zien vanuit de sport, het bedrijfsleven en de woonomgeving die inspireren om aan de slag te gaan, en reiken concrete handvatten aan.