Natuurpositief financieren

Veel partijen worstelen nog met natuurpositief financieren: zowel met de kennis, de exacte definitie als met de mogelijkheden in de praktijk. Drie gastsprekers verhelderden de nog wat cryptische term.

In de financiële sector groeit het besef dat, net zoals bij klimaatverandering, snel actie moet worden genomen om verlies van biodiversiteit tegen te gaan.

Veel werknemers binnen de financiële sector hebben economie of bedrijfskunde gestudeerd, en hebben weinig kennis van onderwerpen op het gebied van duurzaamheid, zoals biodiversiteitsherstel of klimaatadaptatie.

Daarom legde Merel Hendriks (NWB) tijdens de workshop ´Natuurpositief financieren´ uit hoe zij collega’s hierover informeert, en hen het belang van de natuur en biodiversiteit laat inzien.

Global biodiversity framework

Daaropvolgend legde Wijnand Broer (CREM, PBAF) uit wat natuurpositief financieren is. Veel partijen worstelen nog met een definitie, maar volgens Wijnand kan het Global Biodiversity Framework richting geven. “Het Global Biodiversity Framework bevat 23 doelen voor urgente actie met als streven het stoppen van het wereldwijde biodiversiteitsverlies en herstel van biodiversiteit in 2030 met als einddoel leven in harmonie met natuur in 2050 (IUCN).” Als alle financiële stromen (publiek en privaat) op één lijn zitten om deze doelen te halen, kun je spreken van natuurpositief financieren. Hierbij is het meten van de impact van een investering op biodiversiteit zeer belangrijk.

Ecosysteemdiensten als concrete toepassing

Mieke Siebers (Foundation for Sustainable Development) nam ons vervolgens mee in haar verhaal over ecosysteemdiensten. Dit zijn de voordelen van de natuur (ecosystemen) voor de mens, die bijdragen aan de economie en andere activiteiten. “Het kan gaan om het leveren van een product (bijvoorbeeld drinkwater), een regulerende dienst (bijvoorbeeld bestuiving van gewassen), een culturele dienst (bijvoorbeeld recreatie) of een dienst die de voorgaande diensten ondersteunt (bijvoorbeeld de kringloop van nutriënten in een ecosysteem).”

Het analyseren van de economische waarden van ecosysteemdiensten is tegenwoordig steeds belangrijker bij besluitvorming over investeringen en financiële stromen. Hierdoor kunnen de toegevoegde waarden en de kosten van de natuur worden berekend, om zo een beter besluit te kunnen nemen over de financiering en de impact ervan.

De workshop eindigde met een discussie met de deelnemers, bijvoorbeeld over het praktisch gebruiken van methodes om de economische waarden van ecosysteemdiensten te berekenen, bijvoorbeeld in de bouwsector.

Foto: Erik Kottier