Natuurtop 2022

De Natuurtop 2022, op 17 juni op de Floriade, stond helemaal in het teken van de Agenda Natuurinclusief. Een aantal prominente Nederlandse en internationale sprekers vanuit overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven benadrukten de noodzaak van de Agenda Natuurinclusief.

Minister Christianne van der Wal lichtte de Agenda Natuurinclusief toe met de woorden. “We hebben de natuur te lang verwaarloosd, terwijl we er zo afhankelijk van zijn. Daarom moeten we de natuur herstellen en de kracht van de natuur beter benutten bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dit vraagt om een andere manier van denken en doen. De Agenda Natuurinclusief helpt ons daarbij”.

Gedeputeerden Harold Hofstra van Flevoland en Peter Drenth van Gelderland onderstreepten beiden namens de provincies het belang van de agenda voor herstel van Nederlandse natuur én om Europese en internationale doelen en afspraken over biodiversiteit te halen. De provincies gaan de landelijke Agenda Natuurinclusief doorvertalen naar een agenda natuurinclusief per provincie.

Johan van de Gronden, voorzitter van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving en daarmee de voorman van de partijen die samen met tal van maatschappelijke partijen aan de Agenda werken, gaf in een video aan wat de Agenda uniek maakt. “De agenda verbindt de groeiende maatschappelijke energie vanuit het besef dat iedereen zelf onderdeel is van de oplossing, met kaders die de overheid voorschrijft.” Bekijk zijn videoboodschap:

 

Bekijk: