Nieuw domein: Bedrijventerreinen

Het domein bedrijventerreinen is het tiende domein dat natuurinclusieve aanpak gaat versterken. Van steen naar een groene buitenruimte is de opgave. Graag stellen we domeinleider Anne Jan Zwart aan u voor.

Een bedrijventerrein waar omwonenden komen wandelen, waar zeldzame planten bloeien, en waar reeën, vossen en zelfs trekvogels zich thuis voelen. Dat klinkt als een utopie, maar Anne Jan Zwart, domeinleider bedrijventerreinen, weet uit ervaring dat het kan! “Eigenlijk is het best raar dat we ons pas nu bewust geworden van de kansen die bedrijventerreinen bieden voor natuurontwikkeling en -behoud.”

Revitalisering als uniek moment

Zwart ziet kansen te over voor natuurinclusieve bedrijventerreinen. “Dat geldt voor nieuwe terreinen, maar ook voor bestaande met braakliggende percelen. En wat te denken van de vele bedrijventerreinen waarvoor volop plannen worden gemaakt om deze te revitaliseren? Dat zijn unieke momenten om natuurinclusief te gaan denken én werken”, vindt Zwart.

Groen > welzijn

Er zijn vele koppelingen te maken andere domeinen, gezondheid of onderwijs. “Natuur is bewezen positief voor je gezondheid, en draagt bij aan het welzijn van de mensen die er werken”, aldus Zwart. “Medewerkers vinden het heerlijk om tussen het groen te werken. Dus je kunt groen op je bedrijventerreinen zien als een investering: groene ruimte is geld waard!”

Onderwijs inzetten voor monitoring

Ook met het domein onderwijs zou Zwart graag intensief optrekken. “Dan kun je denken aan natuureducatie, nulmeting en monitoring van natuur- en biodiversiteitsontwikkeling. Allemaal aspecten van natuur op bedrijventerreinen die volop kansen bieden voor basis- en middelbaar onderwijs, maar zeker voor (v)mbo en hbo.”

Expertise gebruiken

Zwart smeedt graag een stevige band met het programma met het meerjarige programma Werklandschappen van de Toekomst. “Dat is een prachtig programma waarbinnen krachtige visies worden ontwikkeld die als input kunnen en moeten worden gebruikt bij de Agenda Natuurinclusief, juist bij domein Bedrijventerreinen. Bij de mensen van dat programma zit een enorme expertise, die we goed in kunnen zetten bij het ontwikkelen van een krachtige agenda binnen ons domein.”

Ecologisch werklandschap

Zwart weet waar hij het over heeft. Hij heeft jarenlang gewerkt aan Ecomunitypark, een ecologisch werklandschap in Oosterwolde: economie en ecologie in balans met elkaar, maar ook elkaar versterkend. “Dat is een mooi voorbeeld geworden van hoe het kan, maar de ontwikkeling was een echte ontdekkingsreis. Een belangrijke uitdaging was hoe je een balans tussen economie en ecologie daadwerkelijk in de praktijk brengt. En hoe je borgt dat de uitgangspunten en principes daadwerkelijk goed vast liggen zodat er niet op termijn mee wordt ‘gesjoemeld’.”

Monitoren flora en fauna

Belangrijk vindt Zwart dat je weet wat er gebeurt qua natuur. “We zijn bij Ecomunitypark meteen in 2014 begonnen met het monitoren van de flora en fauna, ook in de bodem. We zien mooie resultaten: de soortenrijkdom is met meer dan 50% toegenomen. Door gericht verschralingsbeleid zien we plantensoorten waar je alleen maar van kunt dromen op een bedrijventerrein. Onze wildcamera’s spotten allerlei soorten dieren en vogels: reeën, dassen, vossen, hermelijnen en marters: alles komt langs. De beek en de wadi’s vormen, vooral in natte periodes een trekpleister voor trekvogels.”

Wandelpaden en zitjes

Niet verbazingwekkend dus dat niet alleen mensen die er werken, maar zelfs omwonenden komen wandelen op het bedrijventerrein. “We hebben speciaal daarvoor wandelpaden aangelegd en plekken om even lekker te kunnen zitten en genieten.”

Tips

De belangrijkste adviezen van Zwart aan bedrijventerreinen die willen vergroenen:

  • zorg voor draagvlak en enthousiasme, dus leg goed uit dat er sprake is van win-win: goed voor natuur en biodiversiteit, gezond en prettig voor medewerkers. Daarmee geef je als bedrijf inhoud aan MVO en duurzaam ondernemerschap.
  • zorg voor passend parkmanagement
  • start vanaf dag 1 met monitoren (mooie kans om dit te doen met onderwijsinstellingen!): dat geeft mooi inzicht wat er gebeurt en geeft veel plezier

Domeinleider voor het domein bedrijventerreinen is Anne Jan Zwart (ontwikkelaar en algemeen directeur EconomyPark). Domeintrekkers zijn Freya Macke (Arcadis) en Tabea Müller (Arcadis).

Wil je contact opnemen en kennismaken met de domeintrekkers, bekijk dan het digitale portret 

Anne Jan Zwart
Freya Macke
Tabea Müller