Nieuwe domeinleiders en -trekkers stellen zich voor

Hoe maken we Nederland natuurinclusiever? En verzilveren we de kansen die de natuur biedt voor een fijne, gezonde leefomgeving? Met deze vragen gaan negen aanprekende bestuurlijke koplopers aan de slag. Landelijk is hier bekendheid aan gegeven met dit persbericht (link volgt binnenkort). We stellen ze graag aan u voor.

Rol van de domeinteams

De Agenda Natuurinclusief wordt op negen domeinen ten uitvoer gebracht: bouw, energie, financiële sector, gezondheid, infrastructuur, landbouw, onderwijs & bewustwording, vrije tijdseconomie en water. Op elk domein gaat een team met een domeinleider en een of meer domeintrekkers aan de slag.

Elk domein heeft een domeinteam waarin bedrijven, (semi-)overheden , en maatschappelijke organisaties en brancheverenigingen werken aan de Agenda: hoe maken we de doelen concreet, wat kan ieder binnen of vanuit zijn eigen organisatie doen en wat kunnen de volgende stappen zijn?

De domeinleiders gaan zich inzetten om publieke en private partijen te verbinden en ze uit te dagen om een extra stap te zetten voor groen en natuur. Zij hebben elk een omvattend netwerk en een flinke dosis ervaring en expertise in hun vakgebied.

  • Onno Dwars – Ballast Nedam (Bouw)
  • Marjolein de Gorter – MVO Nederland (Energie)
  • Alex Datema – BoerenNatuur (Landbouw)
  • Lidwin van Velden – Nederlands Waterschapsbank (Financiële sector)
  • Renske Visscher – IVN Zuid (Gezondheid)
  • Eveline Buter – Witteveen+Bos (Infrastructuur)
  • Noëlle Aarts – Radboud Universiteit (Onderwijs & Bewustwording)
  • Geert Dijks – HISWA-RECRON (Vrijetijdseconomie)
  • Wim Dossaert – Dunea (Water)
Utrecht, 01-02-2023, domeinleiders van de Agenda Natuur Inclusief bijeen tijdens een diner pensan. Groepsfoto in Huize Molenaar.

De domeintrekkers organiseren de samenwerking binnen het domeinteam, in afstemming met de domeinleider. Zij zorgen voor overzicht en voortgang, kijken naar kansen en belemmeringen. De domeinleiders en -trekkers zijn samen met de domeinteams de aanjagers van een natuurinclusieve samenleving.

Utrecht, 24-01-2023, domeintrekkers van de Agenda Natuur Inclusief bijeen in de Jaarbeurs Utrecht.

Eerste bijeenkomst domeintrekkers

Hoewel de domeinleiders en domeintrekkers pas net van start zijn hebben ze de eerste bijeenkomst al achter de rug. Zo konden de domeintrekkers met het programmabureau én met elkaar kennis maken.

Domeinleiders aan de slag met natuurinclusieve samenleving 2050

Ook voor de domeinleiders is er een aftrap geweest. In het centrum van Utrecht konden zij met elkaar en ambassadeur natuurinclusief André van der Zande kennismaken. Tijdens een avondvullend programma werden zij meegenomen in de reis die zij de komende tijd gaan afleggen en de opgave waar zij voor staan: hoe gaan we gezamenlijk op weg naar de natuurinclusieve samenleving in 2050. Domeinleiders deelden en reflecteerden op ieders domein, mogelijke kruisbestuiving tussen domeinen en het Natuurinclusief Nationaal Overleg waar zij in 2023 deel van gaan uitmaken. Hieruit ontstonden ideeën en inspiratie om vooral samen, domein overstijgend, aan de slag te gaan. Een inspirerende eerste bijeenkomst!