Op naar 1000 vergroende bedrijventerreinen!

Goed nieuws voor natuur op en rond bedrijfsterreinen: de ministerraad kende 26 miljoen euro toe aan een programma om een derde van alle 3.500 bedrijventerreinen in Nederland om te toveren tot groene, klimaatbestendige, energie-efficiënte werklandschappen. Een grote groep partijen gaat in 2023 aan de slag.

De ministerraad kende onlangs 26 miljoen euro toe aan een programma om 1.000 van alle 3.500 bedrijventerreinen in Nederland om te toveren tot groene, klimaatbestendige, energie-efficiënte werklandschappen. Het programma ‘Werklandschappen van de Toekomst’, een initiatief van IVN, kreeg het geld op basis van het advies van het Nationaal Groeifonds.

Living labs en green deals

Het programma ‘Werklandschappen van de Toekomst’ start in 2023. Er komt een onderzoekprogramma met vier ‘living labs’ en tien ambassadeursterreinen, en daarnaast worden green deals gesloten met zes provincies. Die provincies worden partner in het programma. Samen selecteren zij de pilot-bedrijventerreinen. Doel: binnen tien jaar hebben minimaal duizend bedrijventerreinen zich bij de groene beweging aangesloten.

Voordelen vergroenen

Van de 100.000 hectare aan bedrijventerreinen bestaat nu slechts 1 procent uit ‘natuurlijke elementen’. Dat maakt ruim 85% van de bedrijventerreinen gevoelig voor wateroverlast en hittestress. Het vergroenen van daken, gevels, parkeerterreinen en wandelpaden helpt daartegen en vergoot de aantrekkelijkheid voor werknemers én allerlei plan en diersoorten. Zeker omdat bij 500 bedrijventerreinen op 500 meter van een Natura 2000-gebied liggen.

Brede coalitie

Het programma Werklandschappen van de Toekomst wordt gedragen door een brede coalitie van overheden, koepelorganisaties van bedrijven en bedrijventerreinen, onderwijsorganisaties, groene organisaties. hoveniers en groenvoorzieners, ingenieursbureau’s, bouwers en  kennisnetwerken.

Meer info: