Oproep: inspirerende voorbeelden van natuurinclusiviteit in het vrijetijdsdomein

Ken je of ben je een inspirerend voorbeeld van natuurinclusiviteit in de sector recreatie & toerisme? Laat het ons dan weten, want er is veel behoefte aan voorbeelden!

Bijvoorbeeld: ondernemers die een cursus ‘natuur op je park’ volgen en zich actief inzetten voor biodiversiteit op hun camping. Beleidsmakers die in gebiedsontwikkeling extra ruimte voor natuur en mens creëren. Partijen die natuurinclusief gedrag stimuleren bij recreanten en toeristen.

Ken of ben jij zo’n ‘goed voorbeeld’? Stuur je voorbeeld door via dit formulier.
Daarin kun je de volgende aspecten kort beschrijven:

  1. De naam van het initiatief / initiatiefnemer en contactgegevens,
  2. Wat houdt het initiatief / goede voorbeeld in?
  3. Waarom is het zo’n goed voorbeeld?
  4. Wat kunnen (anderen) hiervan leren?
  5. Op wat voor manier verdient dit initiatief opschaling?

Wat gebeurt er met de goede voorbeelden?

We maken een overzicht van goede voorbeelden in Nederland, zetten die o.a. op een kaart en betrekken de initiatiefnemers graag bij het opstellen van acties in de Agenda Natuurinclusief 2.0.

Contact
Tinco Lycklama – Domeintrekker Vrijetijdseconomie
t.lycklama@agendanatuurinclusief.nl