Position Paper domein vrijetijdseconomie

Ruimte voor recreatie in een duurzaam en beleefbaar landschap.

Het landelijk gebied in Nederland staat aan de vooravond van structurele veranderingen. Rijk, provincies en regio’s werken de komende jaren aan grote ruimtelijke opgaven, zoals natuur, landbouw, woningbouw, infrastructuur, waterkwaliteit en duurzame energie. Ons land robuust en duurzaam inrichten is een uitdagende puzzel, ook omdat alle opgaven om grote investeringen vragen en beslag leggen op de ruimte. Eén puzzelstuk ontbreekt echter nog: recreatie.

Daarom schreven diverse (belangen)organisaties uit het vrijetijdsdomein en de natuursector, betrokken bij de Agenda Natuurinclusief, een position paper, waarin zij een beroep doen op iedereen die de komende jaren werkt aan de uitvoering van de nationale opgaven, met name binnen de gebiedsprocessen.

Download het position paper (pdf) >>

Deel het in uw netwerk!

Meer informatie vindt u op de pagina van het domein Vrijetijdseconomie’ >

Foto: Roger Dohmen