Programmabureau Agenda Natuurinclusief in de startblokken

Graag stellen we het nieuwe programmabureau Agenda Natuurinclusief aan u voor! Dit programmabureau regisseert en faciliteert de uitvoering en ontwikkeling van Agenda Natuurinclusief, om de transitie naar een natuurinclusieve samenleving te versnellen en verbreden.

  • Vanuit de werklijn ‘beweging natuurinclusief versterken’ zorgt Boudewijn Tooren voor verbreding en verdieping zodat meer mensen en partijen bewust, betrokken en actief zijn op natuurinclusiviteit. Daarmee wordt motivatie, energie en impact vergroot voor het werken in en aan een natuurinclusieve samenleving.
  • Michiel Cappendijk organiseert en begeleidt het proces voor de totstandkoming van en de besluitvorming over de Agenda 2.0 inclusief investeringsagenda met alle betrokken partijen op alle relevante niveaus in de werklijn ‘Agenda 2.0’. Hiervoor wordt interbestuurlijke en interdepartementale besluitvorming georganiseerd. De domeinen leveren input voor Agenda 2.0 met hun ambities en plannen.
  • Bij de werklijn ‘Domeinen’ zorgt Anne-Geer de Groot voor de juiste afspraken en condities zodat de Domeinen effectief kunnen werken aan de doelen van Agenda Natuurinclusief.
  • Fatima Polat is bij het programmabureau Agenda Natuurinclusief verantwoordelijk voor de programmabeheersing. Zij zal zich focussen op de bedrijfsmatige aspecten binnen het programma zoals financiën, organisatie, informatievoorziening, risico’s en kansen.
  • Programmasecretaris Antoinette Sneeboer ondersteunt alle overlegstructuren, besluitvorming en projecten. Daarnaast zorgt ze voor effectieve interactie tussen de werklijnen.
  • Programmamanager Agenda Natuurinclusief Wytze de Vries geeft leiding aan het programmabureau en zorgt voor de juiste condities en verbindingen voor de transitie naar een natuurinclusieve samenleving zoals het samenspel met het Natuurinclusief Nationaal Overleg, met het ministerie LNV en met de provincies.

 

Meer over het programmabureau en de afzonderlijke leden vindt u op de pagina ‘Samenwerken’ >